Tıp Fakültesi

Kurul Üyeleri

Öz Değerlendirme (ÖD) Koordinatörlüğü Üst Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Şükrü Nail GÜNER Dekan,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
ÖDR Kurul Başkanı
 
Prof. Dr. Mehmet DADACI Dekan Yardımcısı,
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
ÖDR Kurulu
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÇA Dekan Yardımcısı,
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. İsmail REİSLİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ÖDR Koordinatörü
 
Prof. Dr. Barkın İLHAN Biyofizik AD ÖDR Koordinatör Yardımcısı,
Başkoordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet Osman KILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ÖDR Koordinatör Yardımcısı,
Simülasyon Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Mehmet ASIL
 
İç Hastalıkları AD Üye
Doç. Dr. Resul YILMAZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KILINÇ Tıbbi Biyokimya AD Üye
İsmail YURDAKURBAN Fakülte Sekreteri Üye
Dr. Tuğrul Kadir DÜNDAR Pratisyen Hekim (Aile Hekimi) Üye,
KONAHED Üyesi
Elmas ALTUNTAŞ Öğrenci İşleri Üye
 

Öz Değerlendirme Koordinatörlüğü Alt Kurul Üyeleri
 
1. Amaç ve Hedefler Alt Kurulu
Prof. Dr. Ercan KURAR Tıbbi Biyoloji AD Başkan,
ERASMUS Koordinatörü
Doç. Dr. Yakup ALSANCAK Kardiyoloji AD Üye
Doç. Dr. Fatma ESENKAYA TAŞBENT Tıbbi Mikrobiyoloji AD Üye
Doç. Dr. Selman BELVİRANLI Göz Hastalıkları AD Üye
S. Ebrar YILDIZ NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Melike TEKELİ NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Zeynep Nisa DERVİŞ NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
 
2. Eğitim Programının Yapısı ve İçeriği Alt Kurulu
Prof. Dr. Selim KUTLU Fizyoloji AD Başkan
Doç. Dr. Jule ERİÇ HORASANLI Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Üye
Doç. Dr. Ahmet Osman KILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Üye, Simülasyon Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Atakan TEKİNALP İç Hastalıkları AD Üye,
Dönem IV Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK Genel Cerrahi AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Soner DEMİRBAŞ Göğüs Hastalıkları AD Üye
Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Fizyoloji AD Üye,
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Nedanur KAYAPINAR NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Burcu SAÇAN NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
 
 
3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi Alt Kurulu
Doç. Dr. Lütfi Saltuk DEMİR Halk Sağlığı AD Başkan
Prof. Dr. Barkın İLHAN Biyofizik AD Üye,
ÖDR koordinatör yardımcısı,
Baş koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih AKIN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Üye
Doç. Dr. Muharrem KESKİN İç Hastalıkları AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÜÇÜKCERAN Aile Hekimliği AD Üye,
Dönem III koordinatör yardımcısı
Mehmet Ali DEMİRCİ NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Joe HOMAD NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Uğur AYGÜN NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
 
4. Öğrenciler Alt Kurulu
Prof. Dr. Sevgi PEKCAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkan,
Dönem VI Koordinatörü
Prof. Dr. Sevgi KELEŞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Üye, Dönem VI Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Arif AYDIN Üroloji AD Üye, Başkoordinatör yardımcısı, Dönem V Koordinatörü
Doç. Dr. İpek DUMAN Tıbbi Farmakoloji AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖKTAŞ Tıbbi Genetik AD Üye
Ar. Gör. Dr. Talha ÜSTÜNTAŞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Üye
Gıyasi ŞAMLI NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Ertuğrul BAĞCI NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
 
5. Program Değerlendirme Alt Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul YILMAZ Anatomi AD Başkan,
KONÜDAM Müdürü
Prof. Dr. Şevket ARSLAN İç Hastalıkları AD Üye, Dönem IV Koordinatörü
Asım KORKMAZ NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Emin Beytullah DİŞBUDAK NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
6. Akademik Kadro Alt Kurulu
Prof. Dr. Vesile Meltem ENERGİN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkan
Prof. Dr. Buğra KAYA Nükleer Tıp AD Üye
Doç. Dr. Şakir GICA Psikiyatri AD Üye
Doç. Dr. Fakih Cihat ERAVCI Kulak Burun ve Boğaz Hast. AD Üye
Doç. Dr. Abdullah ARSLAN Sualtı Hek. ve Hiperbarik Tıp AD Üye
Cemre KEKLİK NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Osman Furkan KARAKAŞ NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
7. Alt Yapı ve Olanaklar Alt Kurulu
Doç. Dr. Sıddıka FINDIK Tıbbi Patoloji AD Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ Aile Hekimliği AD Üye
Türker ACAR Hastane Kalite Sorumlusu Üye
Eftal DEMİRCİ NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
8. Örgütlenme Yönetim ve Yürütme Alt Kurul Üyeleri
Doç. Dr. Murat ARAZ İç Hastalıkları AD Başkan
Doç. Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ Halk Sağlığı AD Üye, Başhekim
Doç. Dr. Özlem ŞAHİN Nükleer Tıp AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif DÜNDAR Kulak Burun ve Boğaz Hst. AD Üye
Furkan Veli YELKEN NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Gonca Başak SORAN NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
 
9. Sürekli Yenilenme ve Gelişim Alt Kurulu
Doç. Dr. Yasemin DURDURAN Halk Sağlığı AD Başkan, Başhekim Yardımcısı,
TEBAD AD Başkanı
Doç. Dr. Gülay AÇAR Anatomi AD Üye
Doç. Dr. Pınar Diydem YILMAZ Radyoloji AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Rukiyye Bulut Enfeksiyon Hastalıkları AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Selami Aykut TEMİZ Deri ve Zührevi Hastalıklar AD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma COŞKUN Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Üye
Ar. Gör. Dr. Gizem Sena DEMİR Halk Sağlığı AD Üye
Sebahat İrem AKRAP NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye
Arda ÜNAL NEÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Üye