Tıp Fakültesi

Temel Değerler

Temel Değerlerimiz
· Adalet
· Akademik özgürlük
· Akılcılık
· Bilimsellik
· Etik ilkelere bağlılık
· Güncellik
· İşbirliği
· Kalite
· Katılımcılık
· Sürdürülebilirlik
· Şeffaflık
· Toplum yararı
· Yaratıcılık
· Yenilikçilik Hedeflerimiz
· Fiziksel yapının iyileştirilmesi
· Araştırma - geliştirme süreçlerinin yönetilmesi
· Eğitim ve öğretimde sürdürülebilir başarının sağlanması
· İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
· Kurumsallaşma ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi
· Uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi