Tıp Fakültesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programının Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Eğitim Amaçlarımız:

• Mezuniyet öncesi tıp eğitimiyle, temel hekimlik bilgi ve becerilerini üst düzeyde uygulayabilen, etik değerlere sahip, insan haklarına saygılı ve duyarlı, güçlü iletişim becerilerine sahip, mesleki gelişimini mezuniyet sonrasında da bilimin rehberliğinde sürdürebilecek hekimler yetiştirmek,
• Mezuniyet öncesi tıp eğitimiyle, tıbbın herhangi bir dalında daha ileri düzeyde eğitim alabilmek için gerekli mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak bir eğitim programı sunmak,
• Mezuniyet öncesi eğitim programlarını sürekli geliştirmek, modern ve teknolojik eğitim imkanları ile uluslararası standartlarda eğitim olanakları sağlamaktır.

Eğitim Hedeflerimiz:

• Mezuniyet öncesi eğitim programlarının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) dikkate alınarak düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonu ve denklik saygınlığının kazandırılması, ihtiyaçlara göre tıp eğitimi içeriğinin sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi,
• Öğrencileri merkezli ve bireysel öğrenme gereksinimlerine göre zengin seçenekler sunan eğitim modelleri oluşturmak, çoklu, etkin ve teknoloji destekli eğitim yöntemlerinin kullanılması, çoklu ve etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması,
• Eğitim için gerekli alt yapı ve laboratuvar koşullarının en üst düzeye çıkarılması,
• Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kişisel ve kurumsal düzeyde gelişmesi için eğiticilerin niteliklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi, eğitim programı ve eğitim yöntemleri hakkında eğitici eğitimlerinin düzenli olarak yapılması, geri bildirim mekanizmalarının etkin olarak işletilmesi.
• Yüksek lisans, doktora, uzmanlık eğitim programlarının evrensel ölçekte bilim üretmeye ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak, kalitesinin ve sayısının artırılması,
• Öğrencilere tıp derslerinin yanında sosyal ve kültürel ortam sağlanması, öğrenci topluluklarının çeşitliliğinin artırılması ve çalışmalarının desteklenmesi,
• Afet ve olağan dışı durumlarda kesintisiz ve etkili teorik ve uygulamalı tıp eğitimi sunmak,
• Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin aidiyet duygularının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesidir.