Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Yazım Kılavuzu ve Şablonlar


Tez Yazım Kılavuzu (2022-2023 Bahar yarıyılından sonra kullanılacak olan yeni tez yazım kılavuzu)
Doktora Tez Şablonu
Yüksek Lisans Tez Şablonu
Apa Kaynakça Yazımı Örnek
Şablon Kullanım Kılavuzu
Tez Yazım Kontrol Listesi (Danışman ve öğrenci tarafından doldurulup Enstitüye teslim edilecektir)
Tezlerde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Doktora Tez Kapak Şablonu  (Corel Draw)

Doktora Tez Kapak Örneği (jpg)

Yüksek Lisans Tez Kapak Şablonu  (Corel Draw)

Yüksek Lisans  Tez Kapak Örneği (jpg)

Not: Corel Draw tez kapak şablonlarındaki bilgiler tezin basımının yapılacağı yerde eklenecektir.

 

Üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile kitap, makale, proje vb. yayınları açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışmada, verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması gerekmektedir.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Akademisyen olmayan Lisansüstü öğrencileri Tez Veri Giriş Formundan, Akademisyenler YÖKSİS’ten (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) numaralarını alacaklardır.

Yardım dökümanı  Akademik

Öğrenci için ORCİD Numara Alım

Yardım dökümanı