Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hakkımızda

Konya Üniversitesi, kuruluş kanununda yer almayan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Milli Eğitim Bakanlığının 09.03.2012 tarihli ve 6516 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2012 tarihli ve 2012/3146 sayılı kararnamesi ile kurulmuş ve bu karar 19 Mayıs 2012 tarih ve 28297 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kuruluşunu 2012 yılında tamamlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek amacıyla faaliyetine ilk defa 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde öğrenci alarak başlamıştır.

Enstitümüz, Üniversitemizde ve Ülkemizde Sağlık Bilimleri’nin gelişmesinde katkısı olan eğitim yöntemleriyle Lisansüstü Eğitim ve Öğretimi destekleyen bir yönetim modelini benimsemektedir. Araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini kapsayan Lisansüstü Eğitim sürecinin istenilen düzeye gelmesi kurumsal açıdan da son derece önemlidir. Bilim ve teknolojinin üretilmesinde, projelerin geliştirilmesinde ve bu kazanımların insanlığın ve ülkemizin yararına sunulmasında Anabilim Dallarımız ve öğrencilerimizin katkısı büyüktür. Enstitümüz bünyesinde aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında Lisansüstü eğitim verilmektedir;