Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hakkımızda

Konya Üniversitesi, kuruluş kanununda yer almayan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Milli Eğitim Bakanlığının 09.03.2012 tarihli ve 6516 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2012 tarihli ve 2012/3146 sayılı kararnamesi ile kurulmuş ve bu karar 19 Mayıs 2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Kuruluşunu 2012 yılında tamamlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) düzeyde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek amacıyla faaliyetine ilk defa 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde öğrenci alarak başlamıştır.  

 

2013-2023 yıllarında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğrenim gören toplam öğrenci sayılarımız ise; SBE bünyesinde açılmış olan hali hazırda eğitim/öğretime devam eden 418 öğrenci; ilgili programlarımızdan mezun olan 357 öğrenci; Üniversite Dışı Yatay Geçiş ile gelen 14 öğrenci; İlan edilen kontenjana göre yaklaşık %30 unu karşılayan Yabancı Uyruklu 24 öğrenci; ÖYP kapsamında 1 Araştırma Görevlisi ve YÖK ün 100/2000 Doktora programın da 4 öğrencimiz  bulunmaktadır. Enstitümüz öğrenci sayıları her Dönem sonu   güncellenmektedir.
 

Enstitümüzün, kariyer gelişimi ve öğretim elemanı yetiştirme noktasında Yükseköğretim kurumlarımızın sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanmasında ve böylece ülke sağlığına yönelik araştırma ve uygulamaları yönlendirecek ve yönetebilecek insan gücü ve bilgi birikim potansiyelinin sağlanmasında önemli bir payı bulunmaktadır.

Lisansüstü eğitim-öğretim proğramlarımızın amacı, her saniye yeniliklerle bezenen dünyamızda özgür düşünen ve ülkeye, dünyaya katma değer sağlayan, aynı zamanda gündem oluşturabilecek projeler üreten, ileri görüşlü (vizyon) bilim insanları yetiştirmek, ayrıca mesleki bilgisini derinleştirmek isteyenlere imkan sunarak eğitimi ülke gündeminde sürekli kılmaktır.
 

Enstitümüz, Üniversitemizde ve Ülkemizde Sağlık Bilimleri’nin gelişmesinde katkısı olan eğitim yöntemleriyle Lisansüstü Eğitim ve Öğretimi destekleyen bir yönetim modelini benimsemektedir. Araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini kapsayan Lisansüstü Eğitim sürecinin istenilen düzeye gelmesi kurumsal açıdan da son derece önemlidir. Bilim ve teknolojinin üretilmesinde, projelerin geliştirilmesinde ve bu kazanımların insanlığın ve ülkemizin yararına sunulmasında Anabilim Dallarımız ve öğrencilerimizin katkısı büyüktür. Enstitümüz bünyesinde Tıp Fakültesi; Diş Hekimliği Fakültesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi ilgili programlarında çok sayıda öğretim üyesi/elemanı ile bilgi yumağı oluşturuldu. Lisansüstü seviye de öğrenim gören çok sayıda öğrencimiz ile güçlü bir sinerji sağlayarak enstitümüz “Biz başarılı bir AİLEYİZ” sloganını hedef edinmiştir.

 

Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı Program YL(Tezli) DR
Fizyoloji Fizyoloji Programı YL DR
Anatomi Anatomi Programı YL DR
Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Farmakoloji Programı YL DR (pasif)
Histoloji ve Embriyoloji Histoloji ve Embriyoloji Programı YL DR (pasif)
Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya Programı YL DR  (pasif)
Tıbbi Genetik Tıbbi Genetik Programı YL DR (pasif)
Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Programı YL DR
Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji Programı YL DR
Biyofizik Biyofizik Programı YL (pasif) -
Nörobiyofizik Biyofizik Programı - DR(pasif)
Sinir Bilimleri Sinir Bilimleri  Programı - DR
Halk Sağlığı Halk Sağlığı Programı YL DR
Radyasyon Onkolojisi Tıbbi Radyasyon Fiziği Programı    YL -
Nöroloji Alzheimer Programı YL -
Çocuk ve Ergen Ruh  Hastalıkları Otizm ve Spoekturum  Programı YL(pasif) -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İmmünoloji Programı YL DR 
Diş Hekimliği Fakültesi
Anabilim Dalı Program    
Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi Programı - DR
Pedodonti Pedodonti Programı - DR(pasif)
Nezahat Keleşoğlu  Sağlık Bilimleri  Fakültesi
  Program    
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Programı YL -
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Programı YL -
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı YL -
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik YL -
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Programı YL DR
Hemşirelikte Yönetim Programı YL -
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği YL DR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YL DR
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği YL DR
Halk Sağlığı Hemşireliği YL DR
Hemşirelik Esasları YL DR
İç Hastalıkları Hemşireliği YL DR
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YL DR