Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Etik Kurul Başvuru Süreçi

           Enstitümüze sunulacak tez önerilerinde etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınması zorunludur. Bu nedenle tez önerileri sunulurken “Etik Kurul Kararı” veya “Etik Kurul Taahhütname Formu”nun Enstitüye teslim edilmesi zorunludur.
           Etik kurula müracaat sadece danışman tarafından yapılabilmektedir. Etik kurul başvurusu :  https://etikkurul.erbakan.edu.tr/