Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Misyon - Vizyon

Misyon

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim ve öğretimde; araştırmacı, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, yaşam boyu eğitim ve öğretim bilinci gelişmiş, girişimci, etik kurallara bağlı, milli, manevi ve insani değerlere saygılı, bilgiyi üreten ve paylaşan alanında uzman araştırmacılar/bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

 

Vizyon

Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası ve disiplinlerarası düzeyde eğitim/öğretim vermek özellikle preklinik araştırmalarla klinik alanlara katkı sağlayarak sürekli kendini geliştiren kalite odaklı akademisyenler/araştırmacılar yetiştirmektir.