Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Misyon - Vizyon

Misyon

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, evrensel bilgi ve teknolojiyi kullanarak verdiği ileri düzey eğitim ile sağlığın geliştirilmesini, hastalıkların önlenmesini amaçlayan araştırmaları planlayan, yürüten ve uygulayan donanımlı bilim insanları, etkin akademisyenler ve mesleğinde yetkin olup, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

Vizyon

Sağlık alanında her türlü sorunu tanımlama, çözme ve önlemeye yönelik ileri araştırma ve eğitim olanakları sunan, milli ve milletlerarası platformlarda tanınan ve saygı duyulan bir kurum olmaktır.