Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Dersi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ DERSİ
 
Üniversitemiz Senatosunun 27.08.2020 tarih 2020/0915 sayılı kararı kapsamında, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersinin enstitülerde ortak, uzaktan, senkron veya asenkron olarak okutulmasına ve dersin her enstitüden bir öğretim üyesi üzerine tanımlanarak uygulanmasına karar verilmiş olup, söz konusu dersin 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında her hafta pazartesi günleri 14:00-16:00,Çarşamba günleri ise 16:10 18:10 saatleri arasında Enstitümüzde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet UYAR tarafından verilmesi uygun görülmüştür.

E-Öğrenme Klavuz