Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel Arş. Yöntemleri ve Yayın Etiği Dersi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ DERSİ
 
Üniversitemiz Senatosunun 27.08.2020 tarih 2020/09-15 sayılı kararı kapsamında, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersinin enstitülerde ortak, uzaktan, senkron veya asenkron olarak okutulmasına ve dersin her enstitüden bir öğretim üyesi üzerine tanımlanarak uygulanmasına karar verilmiş olup, söz konusu dersin 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında her hafta pazartesi günleri 14:00-15:30,Çarşamba günleri ise 13:00 14:00 saatleri arasında Enstitümüzde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet UYAR tarafından verilmesi uygun görülmüştür.

Dersbilgilendirme formu: (https://forms.gle/wVooogWkdJZ4eLcT8) 

E-Öğrenme Klavuz 


Not: Zorunlu dersi seçecek öğrencilerimiz Obs'de ders kaydı sırasında müfredat/ Bölüm Dışı Derslerden Program bilgisini yüksek lisans öğrencileri Halk Sağlığı Yüksek Lisans, Doktora Öğrencileri Halk Sağlığı Doktora programına girerek seçeceklerdir.