Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Formları (Tezli)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık  Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri formlar aşağıda verilmiş olup, bu formlarda zaman zaman güncelleme ve değişiklik yapılabildiğinden gerekli olduğunda indirerek kullanınız.
Genel 

Kayıt Dönemi

 

 

Seminer sunduktan sonra üç iş günü içinde Tez Yazım Klavuzuna göre pdf formatında cd ye atılıp öğrenci işlerine teslim edilecek evrak aşağıya çıkarılmıştır. 

 
Tez   Savunma Sınavı Dönemi
 
Tez Savunma Sınavına girmeden  önce getirilecek evrak aşağıya çıkarılmıştır.)

1- Tez yazım Klavuzuna göre hazırlanmış sprialli tez kitapçığı.
2- Danışmanı olduğu akadamisyen tarafından imzalanmış turnitin(benzerlik)


(Tez Savunma Sınavında başarılı olduktan sonra getirilecek evrak aşağıya çıkarılmıştır.)

1-Tez yazım Klavuzuna göre hazırlanmış 2 adet  tez kitapçığı.
2-Danışmanı olduğu akadamisyen tarafından imzalanmış turnitin(benzerlik)
3-2 adet imzalı mezuniyet ilişik kesme formu
4-Tez ktapçğından ayrı bir ıslak izmalı Özgeçmiş  evrakı
5-Etik Kurul Kararı 2 adet
6-Tez ktapçğından ayrı bir ıslak izmalı  Tez Beyan Sayfası 2 adet
7- Öğrenci Kimlik Kartı alındıysa şayet teslim edilecek.
9- Ulusal Tez Merkezinden alınan Tez veri Giriş Formu 1 adet

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİ TEKLİFİ ANABİLİM DALI KARAR FORM /JÜRİ ÜYELERİNE  TEZ TESLİM TUTANAĞI

TEZ SAVUNMA TUTANAĞI FORMU

  
Mezuniyet Dönemi

(Tez Savunma Sınavından başarılı olduktan  sonra  (aşağıdaki yazılanlar ve Formlar ) öğrenci işlerine teslim edilecek.)

1-Tez yazım Klavuzuna göre hazırlanmış 2 adet  tez kitapçığı.
2-Danışmanı olduğu akadamisyen tarafından imzalanmış turnitin(benzerlik)
3-2 adet imzalı mezuniyet ilişik kesme formu
4-Tez ktapçğından ayrı bir ıslak izmalı Özgeçmiş  evrakı
5-Etik Kurul Kararı 2 adet
6-Tez ktapçğından ayrı bir ıslak izmalı  Tez Beyan Sayfası 2 adet
7- Öğrenci Kimlik Kartı alındıysa şayet teslim edilecek.
9- Ulusal Tez Merkezinden alınan Tez veri Giriş Formu 1 adet


MEZUNİYET VE İLİŞİK KESME FORMU
GEÇİÇİ MEZUNİYET BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ 

MEZUN FORMU