Meram Tıp Fakültesi
30.06.2017

2014 Sonbahar Tus Dönemi Yeni Değerlendirme İşlemlerine Göre Fakültemize Araştırma Görevlisi Olarak Başlayacaklardan İstenecek Belgeler

2014  Sonbahar Tus Dönemi Yeni Değerlendirme  İşlemlerine Göre Fakültemize Araştırma Görevlisi Olarak  Başlayacaklardan İstenecek Belgeler

( Kayıt Tarihleri : 25 Temmuz  2017 tarihinden itibaren 10 (on) iş günü   

( Son Başvuru   :  07 Ağustos 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar )

AÇIKTAN ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Dilekçe *tıklayınız*
2. Özgeçmiş

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. TUS Sonuç Belgesi (internet Çıktısı Olabilir)
5. Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Noter Tasdikli)
6. Askerlik Terhis Belgesi veya Bedelli Muafiyet Belgesi-Tecil Belgesi (Tecil Belgesi Son 6 Ay)
7. Adli Sicil Kaydı
8. Sağlık Kurulu Raporu
(Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu) 

9.  Fotoğraf (12 Adet)

10. Kamu Kurumlarında daha önce görev yapmış olanlardan en son görev yaptıkları kurumlardan alacakları Hizmet Belgesi

11. Güvenlik Soruşturma Formu (4 Adet)

*Güvenlik Formu Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayınız

*Güvenlik Formu İçin Tıklayınız*

NAKLEN TAYİN OLACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Dilekçe *tıklayınız*
2. Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. TUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı Olabilir)

5. Askerlik Terhis Belgesi veya Bedelli Muafiyet Belgesi-Tecil Belgesi (Tecil Belgesi Son 6 Ay)
6. Fotoğraf (12 Adet)

7.Geçici Mezuniyet Belgesi veya diplomanın fotokopisi
8- Şu anda görev yaptıkları kurumdan alacakları görev belgesi

9- Hizmet belgesi

10- Güvenlik Soruşturma Formu (4 Adet)

*Güvenlik Formu Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler İçin Tıklayınız

*Güvenlik Formu İçin Tıklayınız*

YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENECEK BİLGİLER:
1. Dilekçe
2. Özgeçmiş
3. TUS Sonuç Belgesi   (İnternet Çıktısı Olabilir)

4. Tıp Fakültesi Diploması (Noter Tasdikli) veya Çıkış Belgesi-Diplomalarını Türkiye Dışındaki Bir Tıp Fakültesinden Mezun Olarak Alan Adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Alacakları Denklik Belgesi (Noter Tasdikli)
5. Mesleki Konuları İzleyebilecek Düzeyde Türkçe Bildiklerini Gösteren Resmi Bir Sertifika
7. Vizesi Alınmış Geçerli Pasaportun  Türkçe Tercümesi (Noter Tasdikli)
8. Maaş Alamayacak Adayların Oturma İzni Alabilmeleri İçin Öğrenimleri Süresince Kendilerine Burs Verileceğinin veya Türkiye’deki Giderlerinin Karşılanacağını Belirten Bir Belge (Noter Tasdikli),  Taahhütname
9. Sağlık Kurulu Raporu  Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)

10. Fotoğraf (12 Adet)
*Kurumlarda Sözleşmeli Çalışanlar Açıktan Atanacaklar Gibi Belge Hazırlayacaklar.

BİLGİ İÇİN: 0332 223 65 04- 0332 223 62 44 (PERSONEL ŞUBESİ)