Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Nedir?


Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Programı, 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanmakta olan yeni bir programdır. Bu program Avrupa Birliği tarafından yürütülmektedir.  Program, temel olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetlerde kapsamaktadır.  ERASMUS+ Yükseköğretim programını, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Programı olarak tanımlamak mümkündür. Program, Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretme ve kısa süreli öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirme gibi faaliyetleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Buna ek olarak yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun biçimde geliştirmek ve yükseköğretim mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda kurumlar ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılması da teşvik edilmektedir. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Program; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır.
 

Erasmus+ Porgramının Amacı Nedir?

Erasmus+ ‘ın hedefi, programa dâhil olan yükseköğretim kurumlarının kalitesini arttırmaktır. Ayrıca Yükseköğretim kurumları arasında uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve öğrencilerin ve akademik personelin Avrupa’da hareketliliğini sağlamakta amaçlanmaktadır. Netice itibariyle programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması sağlanarak ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Diğer taraftan Avrupa’da farklı kültürler ve eğitim sistemlerine tanıklık eden mezunlar daha donanımlı ve iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaktır. Bu bağlamda program, sunduğu hareketlilik olanakları ile halkların birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet etmektedir.


Erasmus+ Programının Hedef Kitlesi Kimdir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi Yükseköğretim alanında üniversite öğrencileri, akademisyeneler, yükseköğretim çalışanları olarak sıralamak mümkündür. Mesleki eğitim alanında ise meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler ve mesleki eğitim alanında çalışanlardır. Okul eğitimi alanındaki hedef kitleyi ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel itibariyle ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar bu programdan faydalanabilmektedir.