Erasmus Koordinatörlüğü

Giden Personel Eğitim Verme Hareketliliği

GİDEN PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
 
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
 • Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 • Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir.
 • Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
GİDEN PERSONEL DERS VERME BAŞVURU ŞARTLARI VE SEÇİM KRİTERLERİ
 
 • Hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin başvuru sırasında el kitabında asgari şartların dikkate alınması suretiyle hazırlanan bir öğretim/eğitim programı sunmuş olması gerekmektedir.
 •  Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin üniversitemiz kadrosunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve üniversitemizde fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekmektedir.
 • İstihdam edilmiş personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında sözleşme bulunan personel faaliyetten yararlanabilir.
 • Kadrosu farklı bir kurumda olan ancak sözleşmeli olarak üniversitemiz bünyesinde çalışan personel, hareketliliğe, başvurabilir.
 • Hizmet alımı yolu ile üniversitemizde istihdam edilen personel hareketlilikten faydalanamaz.
 • Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası anlaşma olması gerekmektedir.
 • Gönderen kurum ve misafir olunacak kurum tarafından kabul edilen taraflarca imzalanmış bir iş planının (work plan) olması gerekmektedir. Bu iş planı gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.
 • İlk kez katılacak personel, seçimde önceliklendirilir.
 • Yabancı dil belgesi bulunan personel önceliklendirilir.
 • Eğitim Alma faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.
 • Engelli Personel önceliklendirilir.
 • Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil, değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanmaktadır. 
 
Hibe Ödemeleri: 
 • Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 (iki) gün olarak belirlenmiştir. Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 2 günün altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez. Ödeme 3 gün eğitim + 2 gün yol şeklinde yapılacaktır.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 • Ders alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.
 • Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Personelin Faaliyetten hibesiz olarak faydalanma imkânı vardır.
2019– 2020 Proje Yılı Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları:
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 119
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-higher-education-students-staff_en


2021-2022 Proje Yılı Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları:
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge  Ülkeleri 162
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,5. Bölge Ülkeleri 144
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 126
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180
 


Seyahat Destek Miktarları (Mesafe Bazlı)
 • Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.
 • Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.
 • Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.
 • Seyahat edilen günlerin dışında, eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu is planında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.
  2019– 2020 Proje Yılı Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek  Seyehat Destek Hibe Miktarları:
 
Elde edilen “km” değeri
Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 - 499 KM arası 180 €
500 - 1999 KM arası 275 €
2000 - 2999 KM arası 360 €
3000 - 3999 KM arası 530 €
4000 - 7999 KM arası 820 €
8000 KM ve üzeri 1500 €
 

2021-2022 Proje Yılı Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek  Seyehat Destek Hibe Miktarları:
Seyahat Mesafesi Hibe miktarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10-99 KM arası 23 €  
100 - 499 KM arası 180 € 210 €
500 - 1999 KM arası 275 € 320 €
2000 - 2999 KM arası 360 € 410 €
3000 - 3999 KM arası 530 € 610 €
4000 - 7999 KM arası 820 €  
8000 KM ve üzeri 1500 €