Erasmus Koordinatörlüğü

Personel Hareketliliği - Sık Sorulan Sorular

1.Personel hareketliliği nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına ve/veya eğitim vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

2.Personel Hareketliliği için belirlenen süreler nelerdir?

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az art arda 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

3.Başvuru şartları nelerdir?

Faaliyete başvuracak personelin üniversitemiz kadrosunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekmektedir. İstihdam edilmiş personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında sözleşme bulunan personel faaliyetten yararlanabilir.

4.Personel hareketliliği sırasında hibe alabilir miyim?

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 gün olarak düzenlendiğinde hibe alabilirsiniz. Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 2 günün altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez. Ayrıca, eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.

5. Bağlı bulunduğum yükseköğretim kurumundan bağımsız olarak yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden faydalanmam mümkün mü?

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personel, kadrosu bulunan veya sözleşmeli olduğu üniversite aracılığıyla, öğrenci hareketliliğine katılmak isteyen öğrenci eğitim aldığı üniversite aracılığıyla faaliyete katılabilir.  NEÜ kadrosunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve NEÜ’ de fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekmektedir.