Erasmus Koordinatörlüğü

Dil Politikası

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde eğitim dili temel olarak Türkçe’dir. Bununla beraber Üniversite bünyesinde eğitim dili tamamen İngilizce olan şu bölümler de mevcuttur: Uluslararası İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İngilizce Öğretmenliği. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde eğitim dili tamamen Arapça olan bir Arapça İlahiyat Programı, Eğitim Fakültesinde ise eğitim dili Almanca olan Almanca Öğretmenliği programı bulunmaktadır. Yine Uçak Mühendisliği, Havacılık Yönetimi ve Psikoloji bölümleri de eğitim dili kısmen İngilizce (%30) olan bölümler arasındadır. Söz konusu tüm bu bölümler, öğrencilerinin lisans eğitimlerine başlamadan önce yabancı dil yeterliliğini zorunlu tutmakta ve dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilere Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından  haftada 30 saat olmak üzere  yıllık İngilizce /Almanca/ Arapça hazırlık programı uygulanmaktadır. 

Hazırlık programı, öğrencilerin ilgili yabancı dili en az B1+ seviyesinde sözlü ve yazılı kullanarak mezun olmalarını hedeflemektedir. Ayrıca, yabancı dilde eğitim vermeyen diğer lisans programlarının öğrencilerine de ön lisans veya lisans öğrenimlerine başlamadan önce isteğe bağlı hazırlık programından faydalanmaları önerilmekte ve gelecekteki Erasmus+ ve diğer çerçevelerdeki öğrenci hareketlilik /öğrenci değişim faaliyetleri için gerekli yabancı dil yeterliğine sahip olmaları teşvik edilmektedirler.

Yabancı Dilde Hazırlık Programlarına ek olarak, Üniversitemizin her öğrencisine üniversitedeki eğitimleri boyunca 3-8 saat arası İngilizce dil dersleri (Yabancı Dil 1/Yabancı Dil 2 ve mesleki İngilizce dersleri) verilmekte, meslek yüksek okulu öğrencilerine ise iki yıllık eğitimleri boyunca her dönem 3 saat İngilizce dersi verilmektedir.

Hareketliliğe katılabilmek için öğrencilerin uluslararası düzeyde tanınmış bir İngilizce dil sınavına veya Necmettin Erbakan Üniversitesi Diller Yüksekokul tarafından düzenlenen yeterlilik sınavına girerek dil yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.