Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Dijital Varlık Ofisi Hakkında

Dijital Varlık Ofisi

 1. Üniversite’nin web sitesinin sürekli güncellenmesinden sorumludur.
 2. Üniversite’nin onaylanmış tüm etkinlik ve duyurularının web sayfasında yer almasını sağlar.
 3. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde web sitesinde ihtiyaç duyulan tüm geliştirme, iyileştirme ve bakım süreçlerini yürütür.
 4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde arama motoru optimizasyonu SEO sürecini yönetir.
 5. Üniversite birimlerince girilen veri girişlerinin web standartlarına uygunluğunu kontrol eder, onay verir.
 6. Yönetim paneli aracılığı ile birimlerdeki sorumluların veri girişi sürecindeki yetkilerini tanımlar.
 7. İhtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde iletişim temsilcileri ile iş birliği içerisinde çalışır.
 8. Üniversite birimlerince birimlerin web siteleri için tasarım ve yazılım taleplerini Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Marka Yönetim Ofisi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde çalışarak yönetir.
 9. Üniversite birimlerinin talepleri doğrultusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ya da üçüncü taraflarca üretilecek dahili ve harici web ortamlarının üretim süreçlerine danışmanlık yapar, kimlik kılavuza uygunluğunu sağlar.
 10. Web sayfasında yer alan bilgi ve içeriklerin İngilizce çevirisini yaptırır ve EN versiyonda yayınlar.
 11. İç iletişimin etkinliği için oluşturulan sadakat programını (mobil uygulama) geliştirir, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde süreci yönetir.
 12. Üniversite sosyal medya hesaplarının (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube) içerik planlarını takvimlendirir, haftalık olarak oluşturur ve Koordinatör’ün onayına sunar.
 13. Onaylanan içerikler için ihtiyaç duyulan tasarım ve kurgu süreçlerini ilgili birimlerden talep eder ve zamanında paylaşır.
 14. Sonraki haftanın rutin içeriklerini, metin ve görsel/video olarak içinde bulunduğu hafta içerisinde yayına hazır hale getirir.
 15. Görevlendirildiği üniversite etkinliklerine katılır, canlı yayın, anlık paylaşım gibi süreçleri yönetir.
 16. Yapılan paylaşımların gününde arşivlemesini yapar.
 17. Koordinatörlük birimlerinin oluşturduğu içeriklerin paylaşımlarını yapar.
 18. Kurum kültürüne, tanımlanmış prosedürler ve politikalara uygun olarak özel gün ve dönemler için hashtag ve motto çalışmaları planlar.
 19. Sektör analizi yaparak yenilikçi iletişim çözümleri geliştirir.
 20. Sosyal medya hesaplarına gelen DM ve yanıtları, Paydaş İlişkileri Yöneticisi’ne iletir ve cevapları oluşturur.
 21. Rektörlük makamının sosyal medya hesaplarını kontrol eder ve bu hesaplara yönelik içerik önerileri geliştirir.
 22. Üniversite birimlerinin sosyal medya hesaplarının kayıt altına alır, “Dijital Varlık/Sosyal Medya Yönetimi Kılavuzu”na uygunluğunu kontrol eder, etkin yönetilmesi için birimlere danışmanlık yapar.
 23. Birimlerden gelen sosyal medya hesabı açma başvurularını yanıtlar, iletişim stratejisine dayalı olarak sosyal medya sayfa ve profilleri oluşturur.
 24. Google Adwors süreçlerini yönetir.
 25. Olası kriz durumlarının sosyal medya takibi ve raporlamasını yapar.