Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Görevler

Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan birimimiz; Bakanlar Kurulu’nun Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 27. maddesi e fıkrası gereği basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Genel olarak görevlerimiz aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

  • Üniversitemizin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak,
  • Üniversitemizin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini ortaya koymasını sağlayacak projeleri geliştirerek çeşitlendirmek,
  • Rektörlüğümüz ile Üniversitemiz ile ilgili ve görev alanına giren konular hakkında medyada yer alan haber, yazı ve programları takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek, periyodik bülten hazırlamak, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlemek,
  • Rektörlüğümüz ve Üniversitemizin faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten ve duyurularını hazırlamak, düzenlenecek basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamak,
  • Üniversitemiz faaliyetleriyle ilgili fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemek,
  • Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak, basın mensuplarının Rektörlük ve diğer yetkililerimizle koordinasyonunu sağlamak,
  • Üniversite birimleri ile sürekli iletişimde bulunarak; akademik personel, idari personel ve öğrencilerin ulusal/uluslar arası başarılarının takip edilmesi, web sayfasında ve haberleşme listeleri üzerinde yayınlanmasını sağlamak,
  • Üniversitemizi ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yapmak,
  • Üniversitemizi ziyarete gelen veya gelecek gruplara yönelik üniversitemizle ilgili detaylar hakkında bilgi içerikli sunumlar yapmak,
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden intikal ettirilen ya da kişinin bizzat başvurusu ile ulaşan şikâyet ve talep dilekçelerini incelemek ve en kısada ilgili birimlere havale ederek cevaplanmasını sağlamak.