Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Medya İlişkileri Ofisi Hakkında

Medya İlişkileri Ofisi

 1. Proaktif ve reaktif tüm konuların içerik üretimini, Koordinatör’le birlikte çalışarak gerçekleştirir.
 2. Üniversite’nin faaliyetleri içerisinde iletişim değeri olabilecek konuları iletişim temsilcileri ile iş birliği içerisinde takip ederek belirler.
 3. Üniversite’yi medyada temsil edecek akademisyenler ile iletişim temsilcileri aracılığı ile irtibat kurar, medya planlarını oluşturur ve sürecin koordinasyonu sağlar.
 4. Ödüllü bilimsel yayın ve başarıların takibini yapar, basın bülteni oluşturur.
 5. Konu ve gündeme göre program konukluğu ve röportaj planlamasını yapar.
 6. Üniversite’nin uzmanlık gerektiren stratejik metinlerini ilgililerle iş birliği içerisinde oluşturur.
 7. Üniversite yayınlarının içeriğini planlayıp oluşturur.
 8. Kurum içi değerler ve aidiyet gibi konularda iç iletişim projeleri geliştirir.
 9. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında Üniversite’nin yürütebileceği proje önerileri geliştirir, kurumun sahiplendiği alandaki proje(lerin) sürdürülebilirliğini sağlar.
 10. Basın bülteni, basın açıklaması, röportaj vb. basın ile paylaşılacak tüm metinlerin yazımını gerçekleştirir.
 11. Üniversite tarafından gerçekleştirilen tüm etkinlikleri basın bültenine dönüştürür ve servis eder, ulaşım bilgisini teyit eder, gerektiğinde yeniden gönderim yapar.
 12. Yapılan haberleri (metin, fotoğraf, video şeklinde) kronolojik olarak gününde arşivler.
 13. Servis edilen basın bültenlerini eş zamanlı olarak üniversite web sitesine girer.
 14. Servis edilen basın bültenlerini eş zamanlı olarak aylık periyotlarda gönderilecek e-bülten sistemine yükler ve yayına hazır hale getirir.
 15. Aylık e-bülten gönderimini gerçekleştirir.
 16. Kurum içi duyuru, bilgilendirme ve tebrik SMS’lerinin gönderimini sağlar.
 17. Medya mensuplarının iletişim bilgilerini oluşturur, güncelliğini sağlar.
 18. Üniversite’nin düzenlediği basın toplantılarının tüm süreçlerinin planlama ve uygulanmasında aktif olarak görev alır.
 19. Basın davetlerini gerçekleştirir, katılım bilgisini teyit eder, ilgili raporu Koordinatör ile paylaşır.
 20. Basın daveti geçilmiş olan etkinliklere katılır, basın mensupları ile iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 21. Basın turu/gezisi/kahvaltısı gibi etkinliklerde basın mensuplarına eşlik eder, ulaşım vb. süreçlerini yönetir.
 22. Medya takip ajansından alınan takip hizmetinin işlerliğini sağlar, anahtar kelimelerin güncellemesini ve kontrolünü yapar.
 23. Basında yer alan haberlere ilişkin kupür ve kayıtları Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün özgün formatına göre arşivler.
 24. Her sabah Akademik ve İdari personele, basında yer alan haberlerimize ve gündeme ilişkin “Basında Bugün” dosyasının mail ortamında ve mobil olarak gönderimini sağlar.
 25. Medyadaki önemli atama ve görevlendirmeleri takip eder, Koordinatörün onayı ile tebrik iletişimlerini (yazı, hediye, ziyaret vb.) planlar.
 26. Medya kuruluşlarına gönderilen basın tebrik yazıları, yıl dönümü ziyaretleri/yazıları, çiçek ve hediye gönderimlerini planlar.
 27. Yerel medya mensupları ile yılda en az iki defa ekip olarak görüşme ve ziyaret planlar.