Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Marka Ofisi Hakkında

Marka Ofisi
 1. Koordinatörlük birimlerince yürütülen faaliyetlerin Üniversite’nin hikayesine, konumlandırmasına ve sahiplendiği stratejik anahtar kavramlara uygunluğunu kontrol eder. Bu doğrultuda Koordinatörlük birimlerinde üretilen tüm tasarım ve metin içeriğini kontrol eder, geliştirir.
 2. Üniversite ve birimlerine ait içerik, tasarım, fotoğraf gibi tüm materyalleri doğruluk, güncellik, kurumsal renk vb. konularında takip eder, Üniversite’nin tüm tasarım şablonları ve iletişim dilinin geliştirilmesini sağlar.
 3. İhtiyaca binaen üçüncü taraflarca yapılmış olan tasarımların kurumsal kimlik standartlarına uygunluğunu kontrol eder ve düzenler.
 4. Üniversite ürün-hizmetlerine ilişkin tanıtım/reklam süreçlerini planlar, Koordinatörlük birimlerince üretimlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
 5. Akademik takvime göre belirlenen dönemlere ilişkin konsept tasarım ve sloganlar belirlenmesi amacı ile Koordinatörlük birimleri ile iş birliği içerisinde çalışır.
 6. Belirlenen hedef kitlelerde marka farkındalığı, tanınırlığı, bilinirliği, beğeni oluşturmak için tanıtım kampanyaları planlar, tasarlatır.
 7. Necmettin Erbakan Üniversitesi birimlerinden gelen tüm tasarım süreçlerinin planlamasını yapar, Koordinatörlük birimleri arası koordinasyonu sağlar.
 8. Koordinatörlüğün Üniversite birimleri ile iş akışını sağlayan formları oluşturur, geliştirir, gelen formları Koordinatörlük birimlerine yönlendirir, takibini yapar.
 9. Rektörlük makamına sunuş ve metinler hazırlar.
 10. Üniversite’nin tanıtım sunumları, broşür, tanıtım filmi, aday öğrenci tanıtımı gibi süreçlerindeki metin yazımlarını gerçekleştirir.
 11. Üniversite’nin ürün ve hizmetlerine ilişkin reklam/tanıtım metinlerini yazar.
 12. Üniversite’nin tüm bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlik davetiyelerinin metinlerini yazar.
 13. Bayram, atama, özel gün, mektup, tören konuşma, tebrik kartlarının metinlerini yazar.
 14. Kurum içi duyuru, bilgilendirme ve tebrik SMS’lerinin metinlerini yazar.
 15. Birimlerin süreli ve süresiz yayınlarının metin yazımlarına destek olur.
 16. Üniversite birimlerince hayata geçirilen web ortamlarındaki metinlerin kontrolünü yapar, gerekirse düzenler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde güncellenmesini sağlar.
 17. Üniversite ve Üniversite’nin birimlerince yürütülen projelerin markalama ve kimlik çalışmalarını kurumsal kimlik standartlarına uygun olarak yapar.
 18. Üniversite birimleri ve öğrenci topluluklarından gelen tasarım (afiş, broşür, katalog, vb.) taleplerini karşılar.
 19. Her eğitim öğretim yılı için yıl boyunca kullanılacak konsept tasarımlar hazırlar.
 20. Üniversite’nin antetli kağıttan tabelaya, kartvizitten yönlendirmeye kadar tüm kurumsal kimlik unsurlarının tasarımlarını yapar, gelen talepleri karşılar.
 21. Koordinatörlük birimlerinin ürettiği projeler için video/animasyon üretimi gerçekleştirir.
 22. Üniversite ve Üniversite birimlerinin tanıtım filmlerini üretir, günceller.
 23. İş/zaman planı çerçevesinde Üniversite birimlerinden gelen video içerik üretimlerini gerçekleştirir.
 24. Rektörlük makamının programlarını takip eder.
 25. Üniversite’de düzenlenen tüm etkinliklerin fotoğraflarını ve görüntülerini çeker, arşivler.
 26. Çekilen fotoğraf ve görüntüleri düzenler, kategorize eder, dijital platformlarda kullanılabilecek fotoğraf ve görüntüleri Koordinatörlüğün ilgili birimlerine iletir.
 27. Üniversitenin sosyal medya hesaplarında paylaşılması planlanan fotoğraf ve videoların çekimini yapar.
 28. Düzenlenen etkinlik ve organizasyonların haberleştirilmesine katkı sağlar.