Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Sınav Sonucu İle İlgili Esaslar

 1. SINAV SONUCU İLE İLGİLİ ESASLAR
 2. Sınav sonuçlarını adaylar http://yos.erbakan.edu.tr/ adresi üzerinden, başvuru işlemlerinde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile alabileceklerdir.
 3. Sorular çoktan seçmeli test olarak hazırlanmakta ve bilgisayar ile değerlendirilmektedir.
 4. Testlerin puanlanmasında yanlış cevaplar dikkate alınmayacak, doğru cevaplar üzerinden puan hesaplanacaktır.
 
 1. SON HÜKÜMLER
  1. Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki haberleşme sadece başvuruda belirtilen e-posta adresi üzerinden Türkçe ve İngilizce dilleri kullanılarak yapılacaktır.
  2. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirtilmeyen hallerde Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.
  3. Sınav ve başvuru tarihleri ile başvuru koşullarında Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
  4. İlan edilen sınav merkezlerinde mücbir sebeplerle  (terör,  doğal afet,  savaş vb.)  sınav güvenliğini tehdit edici olağanüstü durumlar veya sınava başvuran aday sayısının yirmiden (20) az olması halinde adaylar diğer merkezlerden birine aktarılır veya başvuruları iptal edilerek ücretleri iade edilir.
 
Sorularınız İçin İletişim
E-posta: [email protected] 
Tel: (0332) 221 06 05 / 0332) 221 06 07