Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

İkametgah İzni

ÖĞRENCİ İKAMET İZİN SÜREÇLERİ
 • Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bu kapsamda ilimizde üniversitelerde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin de öğrenci ikamet izinlerini Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğünden almaları gerekmektedir.
 
 • Ülkemizde faaliyet gösteren vakıf veya devlet üniversitelerinde eğirim almak üzere üniversitelere kabul edilmiş Türkçe öğrenim sınıflarında veya normal ders dönemlerinde eğitim görecek, Üniversitelerce kendilerine öğrenci belgesi düzenlenmiş yabancı uyruklu kişiler öğrenci statüsünde değerlendirilmektedir.
 
 
 • Öğrenci ikamet izni başvuruları www.goc.gov.tr adresinden E-ikamet sekmesinden yapılmaktadır. Görseller ekran görüntüsü şeklinde tarafınızla paylaşılmıştır.
 
 • İkamet izni için gerekli olan belgeler
  • E-ikamet başvuru formu(www.goc.gov.tr adresinden alınmaktadır)
  •             Pasaport fotokopisi
  •             Öğrenci Belgesi
  •             Kalacak Yer Belgesi (Adresini Gösterir Belge)
  •             Geçerli Sağlık Sigortası
  •             Harçlar (Vergi)
  •             1 adet Biyometrik Fotoğraf (Arkası Beyaz Fonlu)
  • Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğiyle birlikte başvuru belgelerinize eklemeniz gerekmektedir.
  • Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
  • Kişinin yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Ayrıca yanında kalınan kişinin nüfus müdürlüğü ve ya muhtarlıklardan aldığı adresi belgesi de gerekmektedir.( E-Devletten alınan karekodlu belgelerde kabul edilir.)
  • Uzatma başvurularında daha önce adres kayıt sisteminde kaydı bulunan yabancı öğrenciler tarafından E-devlet alınan adres belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Öğrenciler talep etmeleri halinde okula kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebildiklerinden dolayı 3 ay içinde Müdürlüğümüze bildirme taahhüdüyle ilk başvuruda sigorta talep edilmez.  
Bunun yanında SGK’dan alınmış provizyon belgesi, Özel Sağlık Sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge kabul edilmektedir.
 
 • Başvuruda nelere dikkat etmeliyiz?
İkamet İzni Başvuru formları, adı ve soyadı pasaportta olduğu şekliyle tam yazılmalı,
Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir.
Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir BELGE talep edilir. Aksi halde Genel Müdürlükçe belirlenen şekilde yazılır.
 • Başvuru süreci nasıl yapılmaktadır?
 1. Randevu tarihinde yabancılar internetten yapılan başvuru formunun çıktısı alarak ikamet izni için gereken belgelerle birlikte eksiksiz olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bizzat kendisinin başvuruya gelmesiyle başvuru işleme alınmaktadır.
 2.  Başvuru incelemesi ardından belgelerde herhangi bir eksiklik olması halinde 30 günlük eksik evrak tamamlama süresi verilmektedir. 30 gün içerisinde tamamlanmayan başvurular işlemden kaldırılır ve yok hükmündedir.
 3. İkamet izni işlemleri gerekli inceleme ve kontrollerin sağlanması ardından maksimum 90 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 90 günü aşan durumlarda yabancıya bilgi verilmektedir.
 • Ne kadar süre için öğrenci ikamet izni alabilirim?
 
Yabancı yükseköğretim öğrencilerine öğrenim süresince Öğrenci İkamet İzni düzenlenir.
 • Ön Lisans 2 yıl,
 • Lisans 4 yıl,
 • Yüksek Lisans(tezsiz) 1.5 yıl,
 • Yüksek Lisans(tezli) 2 yıl,
 • Doktora-TUS-DUS 3 yıl
Ancak Türkçe yetersizliği sebebiyle üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilen yabancı öğrencilere 1 yıl süreli Öğrenci İkamet İzni düzenlenir ve daha sonra fakültesine başlamasından itibaren öğrenim süresi kadar ikamet izni verilir. Bununla birlikte bu sürelerinin verilebilmesi için pasaport sürenizin yeterli olması gerekmektedir.
 
 • Normal sürede öğrenimini bitiremeyen öğrenciler için ikamet izni düzenlenmekte midir?
Normal eğitim süresi içinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni en fazla birer yıllık sürelerle ve azami eğitim süresini aşmayacak şekilde uzatılır.
 • Ön Lisans 2 yıl + 2 yıl
 • Lisans 4 yıl + 3 yıl
 • Yüksek Lisans(tezli) 2 yıl + 1 yıl
 • Doktora 3 yıl + 3 yıl
 
 • Öğrenci ikamet izni için harç ödemem gerekiyor mu?
 • Öğrenci ikamet izinleri harçtan muaftır. Sadece ikamet kart bedeli alınmaktadır. 2023 yılı için kart bedeli 356 TL dir. Harçlar Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ödemeler interaktif vergi dairesi üzerinden kredi kartıyla veya Maliye veznelerine, mal müdürlüklerine ve Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara yapılabilmektedir.  (9207 kodlu ikametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli olarak)
 
 • Öğrenci ikamet iznimi nasıl uzatacağım?
Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.goc.gov.tr) üzerinde yer alan E-ikamet linki üzerinden sisteme bağlanarak uzatma başvuru yapılması ve istenilen belgelerin hazırlanarak İl Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Görseller tarafınıza paylaşılmıştır.