Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Öğrenci Kontenjanı

Başvuru koşulları ile kontenjanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve adayların ilgili programlara yerleştirilmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün yetkisindedir. 
   (1) Fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu / konservatuar yönetim kurulları tarafından belirlenen uluslararası öğrenci kontenjan önerileri, Senatonun onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri Tabanına (YÖKSİS) girilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulur. 
   (2) Uluslararası öğrencilerin kabul sürecine ilişkin uygulama takvimi, yüksek öğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak her yıl üniversitenin akademik takviminde belirtilir. 
   (3) Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya dolmaması halinde bu kontenjanların diğer programlara aktarımı (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk hariç) ÜYK'nun yetkisindedir. 
   (4) Ülke çeşitliliğini sağlamak için ülkelere kontenjan tahsisi ya da sınırlaması yapılabilir.