Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Başvuru Nasıl Yapılır?

1- Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında başvuru tarihinden önce duyurulur. 
2- Başvurular Üniversitenin web sayfasında belirtilen tarihler arasında online olarak gerçekleştirilir. 
3- Başvuru süresi içinde online olarak sisteme yüklenilen belgelerden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 
4- Başvuru koşullarını sağlamış olmak, adaylara yerleştirme için kabul edilme hakkını kazandırmaz.