Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
2- Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav sonuç belgesinin aslı,
3- Pasaportun kopyası, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için Tanıtma Kartı)
4- 6 Adet (4,5 x 6cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
5- Türkiye’de geçimini sağlayabilecek aylık en az brüt asgari ücret kadar gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname,
6- Öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilen öğrencilerin en az C1 düzeyinde Türkçe Yeterliklerinin olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan Türkçe Eğitim Merkezlerinde düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavları ile belgelendirmesi gerekmektedir. (Zorunlu değil)
7- Eğitim-Öğretim dili yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin Üniversitelerarası Kurulun eşdeğer kabul ettiği Uluslararası sınavlardan tabloda belirtilen yeterli puan almış olanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 70 veya üzeri puan aldığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Zorunlu değil)
8- Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
9- Ortaöğretim (lise) öğrenimini (KKTC hariç) yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşları ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi boyunca öğrenim gördüğü ülkede bulunduğunu gösterir yurda giriş - çıkış belgesi. (E-devletten, Emniyet Müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimize müracaat ederek alabilirsiniz.)