Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Başvurular, YÖS sınavları dışındaki belgelerin Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya diğer ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanan örnekleri ile online olarak yapılır.

 1- Doğumla T.C. uyruklu olup İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları tarafından yapılacak başvurularda adayın 5203 sayılı Kanunla tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belge, (Mavi Kart)
2- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. uyruğuna geçmek suretiyle çift uyruklu olan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın yabancı uyruğuna ve Türk uyruğuna ilişkin resmi kimlik belgeleri ile Türk uyruğuna geçiş tarihini belirten belge,
3- Lise diplomasının Türkçe tercümesi,
4- Lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri, notlarını ve not ortalamasını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesinin (Transkript ve varsa yüzlük sisteme dönüştürülmüş halinin) Türkçe tercümesi,
5- Pasaport, (Suriye uyruklu ve sığınmacılardan pasaportu olmayanlar için Tanıtma Kartı)
6- Bir (1) adet (4,5 x 6 cm) vesikalık fotoğraf,
7- NEÜYÖS veya Senato tarafından kabul edilen diğer yükseköğretim kurumları YÖS sınavı sonuç belgesi (Devlet Yükseköğretim Kurumları tarafından cari yıl ve önceki yıl yapılan, doğrulama kodu olan yabancı uyruklu öğrenci sınav sonuçları kabul edilmektedir.)
8- Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesi,
9- Ortaöğretim (lise) öğrenimini (KKTC hariç) yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşları ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi boyunca öğrenim gördüğü ülkede bulunduğunu gösterir yurda giriş - çıkış belgesi. (E-devletten, Emniyet Müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimize müracaat ederek alabilirsiniz.)