Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Sınavın Uygulanmasına İlişkin Bazı Temel Kurallar

 1. SINAVIN UYGULANMASINA İLİŞKİN BAZI TEMEL KURALLAR
 2. Adaylar, sınava gireceği salona geldiklerinde sınav giriş belgelerini ve kimlik kontrolü amacıyla ülkeleri tarafından her bir vatandaşa sağlanan resmi kimlik kartını/süresi geçerli pasaportunu veya ikamet tezkeresini salon görevlilerine kontrol ettirmek zorundadır. Sınav Giriş Belgesi ile ibraz ettiği kimlik belgesindeki kimlik bilgileri uyuşmayan adaylar sınava alınmazlar.
 3. Başka bir kişinin yerine sınava girdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu eylemi gerçekleştiren aday ve sınava giren kişi hakkında, ülkenin resmi makamlarına bilgi verilir.
 4. Sınava cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır.
 5. Sınavdaki testlerin cevaplama süresi 120 dakikadır.
 6. Sınav evraklarını salon görevlilerine teslim edip sınav salonundan çıkış yapan adaylar her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna giremezler.
 7. Sınavın ilk 15 dakikasında salona gelen adaylar sınava alınır. Bu adaylara herhangi bir ek süre verilmez.
 8. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere sınav içeriğine dair soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
 9. Adaylar sınava gerekli materyalleri (kalem, silgi vb.) getirerek girmekle yükümlüdür.
 10. Adaylar, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Lüzum görüldüğü takdirde görevliler adayların oturduğu yerleri değiştirebilir. Kurallara aykırı davranışta bulunanlar ve/veya yapılacak uyarılara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 11. Sınavın uygulanmasına ilişkin diğer esas ve hükümler, sınav soru kitapçığında belirtilecektir.