Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

AKADEMİK KADRO

Tüm Anabilim Dalları
Arap Dili ve Belagatı
Hadis
İslam Hukuku
İslam Mezhepleri Tarihi
Kelam
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Tasavvuf
Tefsir