Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

Bir entelektüel disiplin olarak Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Lisans ve lisansüstü derslerimiz, öğrencilerin modern toplum, güncel sosyal konular, çağdaş dini hareketler ve sosyal sorunlar hakkında felsefi ve eleştirel düşünme kapasitelerini derinleştirir ve genişletir. Derslerimiz çeşitli öğretim üyeleri tarafından öğretilir ve bu dönemde öğretim üyelerimiz engin birikim ve deneyimlerini sınıflarına getirmektedirler. Bölüm, farklı ilgi alanları olan öğrencilere hitap edebilecek şekilde çeşitli dersleri de sunmaktadır.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Tahir ULUÇ

Bölüm Başkan Yard.: Prof. Dr. Hayri ERTEN

Bölüm Başkan Yard.: Doç.Dr. Ahmet ARAS

Bölümümüz toplam sekiz anabilim dalını bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlar,

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Din Felsefesi Anabilim Dalı

Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

Dinler Tarihi Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Mantık Anabilim Dalı

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Yine bölümümüzde 13 profesör, 2 doçent, ikisi yabancı uyruklu 6 doktor öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve  biri yabancı uyruklu 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 30 öğretim elemanı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1- Din Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih TURANALP

Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ

Arş. Gör. Fatih İPEK 

Arş. Gör. Şeyma ÇİÇEK

Öğr. Gör. Saadet İDER

2- Din Felsefesi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Naim ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM

3- Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Adem ŞAHİN

Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR

4- Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bünyamin SOLMAZ

Prof. Dr. Hayri ERTEN

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Arif KORKMAZ

Arş. Gör. Fatma Gül MART (35. mad. ÖYP)

5- Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Sami BAYBAL

Prof. Dr. Galip ATASAĞUN

Doç. Dr. Nermin ÖZTÜRK

Doç. Dr. Ahmet ARAS

Yab. Ur. Dr. Öğr. Üyesi Kemal Enz ARGON

6- İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmail TAŞ

Prof. Dr. Tahir ULUÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HARMANCI

Yab. Ur. Dr. Öğretim Üyesi Ebrahim Mohammed Hussein al-Wajrah

Arş. Gör. Sinan YILMAZ 

Arş. Gör. Havva Sümeyra ALTINSOY

7- Mantık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

8- Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Naim ŞAHİN

Arş. Gör. Feyza DEMİR