Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Birim Kalite Koordinatörü

   
   Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN