Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Birim Kalite Koordinatörü

   
   Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ŞENZEYBEK