Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

ÖĞR.GÖR. BEKİR TUNA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

E-posta : btuna@erbakan.edu.tr
Kişisel Bilgiler

Akademik Görevleri


Öğrenim Bilgisi