Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
29.12.2023

Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım Öğrencileri 2. dönem KBRN Sivil Savunma Kursunda bir araya geldi.

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, iki grup halinde verilen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Okulu Eğitim Merkezi Tugay Komutanlığı’nda 25.12.2023-29.12.2023 tarihleri arasında 2.Grup Öğrencilerine askeri personel tarafından KBRN hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda öğrencilere KBRN maruziyetleri olay yeri (sıcak, ılık ve soğuk alan), kimyasal, biyolojik ajanlar, radyasyon ve bu gibi durumlarda dekontaminasyon, korunma bilgileri teorik olarak anlatıldı. Eğitimin devamında ise teorik bilgiyi destekleyecek şekilde saha çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen simülasyon eğitiminde KBRN maruziyetinde alan çalışmaları, ambulansa kontamine vaka taşınması, triyaj, dekontaminasyon uygulamaları öğrencilerinde katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirildi. Eğitimin son gününde ise sertifika töreni gerçekleştirildi.
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz ise  “Günümüzde savaş, sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini artırmaktadır. Dolayısıyla bu riskler, geniş halk kitlelerinin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Öğrencilerimizin bu riskleri teorik anlamda öğrenmeleri ve branşları ile ilgili olarak pratik uygulamaya katılmış olmaları bizim için çok önemlidir. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta Tugay Komutanı Albay Yusuf Uysal olmak üzere, Albay Mahmut Yıldız ve Albay Arif Bel’e ve emeği geçen tüm personele teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.