Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Staj ve Mesleki Uygulama İşlemleri

STAJ İŞLEMLERİ 
1) Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programından staj yapacak öğrencilerimiz staj yapmadan önce Stajdan sorumlu hocaları ile istişare ederek 30 iş günü olacak şekilde staj yapacağı işyerine uğrayarak staj tarihlerini 1 Temmuz- 15 Ağustos 2024 tarihler arasında staj yapabilir şeklinde bir kabul belgesi alarak Yüksekokulumuza belgelerini imzalatacaklardır.

2) Öğrencilerimiz staj formlarını imzalama işlemlerinden sonra 3 adet çıkarılacak formlardan 1 adedi staj yapacağı işyerine, 1 adedi Yüksekokulumuza teslim edilecek; 1 adedi de öğrencilerimizin kendilerinde kalacaktır. Staj sonunda öğrencilerimiz staj evraklarını çalıştığı işyerine imzalattıktan sonra Bölüm Başkanları ile istişare ettikten sonra Öğrenci İşleri birimine imza karşılığı teslim edeceklerdir. Staj ödemeleri, çalıştığı işyeri tarafından yapılacaktır.

3) Stajlar gönüllü olduğu için kurumlarınıza “Gönüllü Staj Yapabilir.” şeklinde belge verilecektir.

STAJ EVRAKLARI LİSTESİ
Staj Başvuru Formu        (3 adet)
Staj Sözleşmesi              (3 adet)
Staj Taahhütnamesi        (3 adet)
Staj Yeri Bildirim Formu  (1 adet)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESLEKİ UYGULAMA İŞLEMLERİ
1) Mesleki Uygulama yapacak öğrencilerimizin Mesleki Uygulama girişleri ve çıkışları, SGK primlerinin gönderilmesi Yüksekokulumuz Mali İşler/Personel birimi tarafından yapılacaktır.
 
2) Mesleki Uygulama ile ilgili evraklar ve diğer konular hakkında Bölüm Hocaları ve Öğrenci İşleri birimi ile görüşülecektir.
 
Yüksekokulumuz Uygulamalı Eğitimler Yönergesi için Tıklayınız