Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Misyon-Vizyon

 Misyon
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; gelişen bilim ve teknolojiden yararlanarak, bölgemizde ve ülkemizde sağlık sektörünün yardımcı sağlık hizmetleri elemanı ihtiyaçlarını karşılayabilecek, çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip ülkemizin kalkınmasına ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak, nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
 
Vizyon
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, yardımcı sağlık hizmetleri elemanı yetiştirilmesinde tercih edilen, uyguladığı inovatif eğitim-öğretim yöntemleriyle, bölgemizde ve ülkemizde örnek bir meslek yüksekokulu olmaktır. Aktif, çalışkan, üretken, problem çözebilen, kendini geliştirebilen, etik ve ahlaki değerlere sahip, sağlık iletişimini bilen ara sağlık elemanı yetiştirerek, çağdaş öğretme-öğrenme yaklaşım ve düzenlemelerini sağlamaktır. Yüksekokulumuzda dünya standartları ölçüsünde, aynı zamanda ülkemizin koşulları ve değerleri ile de örtüşen eğitim programlarının geliştirilmesi ve bunun için yeterli alt yapının sağlanması hedeflenmektedir.