Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
27.02.2024

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Başvuruları için Kesin Sonuçlar

2023-2024 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş başvuruları ile ilgili KESİN sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.
Kesin kayıt başvuru tarihleri 27.02.2024-29.02.2024 arasında şahsen online başvuruda istenen belgelerin aslı ile birlikte Öğrenci İşler birimine yapılacaktır.
esin Kayıt için Gereken Belgeler
1-) Not Belgesi (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan aldığı, bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin aslı) (Yeni tarihli olmak koşulu ile e-devlet / e-imza / ıslak imzalı olabilir)
2-) Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli olmak koşulu ile e-devlet / e-imza / ıslak imzalı olabilir)
3-) ÖSYM Yerleşme Belgesi (Onay Kodlu)
4-) ÖSYM Sonuç Belgesi (Onay Kodlu)
5-) Disiplin cezası almadığına dair belge (Öğrenci belgesi veya Not belgesinde ilgili ibarenin olması yeterlidir.)
6-) Müfredat durumunu gösteren belge (Kayıtlı olduğu programdaki derslerin hangi dönemde verildiğini gösteren belge) (Öğrencinin tamamladığı yarıyıl itibariyle, yarıyıl bazında en az 30 AKTS ya da yıl bazında 60 AKTS kredilik ders almış olması gerekir. AKTS toplamı program müfredatından dolayı belirtilen toplam AKTS’nin altında ise müfredat belgesinin de sunulması gerekmektedir.)
7-) %10’a girdiğine dair belge (II. öğretimden normal öğretime başvuran öğrenciler için geçerlidir.)
* Belgeleri eksik olan veya yanlış evrak sunan öğrencilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.