Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Hoşgeldiniz

Yaşam bilimlerinin farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen araştırmalar ve yeni buluşlar ile hızla gelişen bilişim teknolojileri biyoloji eğitimini etkilemekte, yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. Son yirmi yılda, moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarında kaydedilen büyük gelişmeler, biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin itici gücü olmuş ve bu teknoloji, giderek, çok daha fazla sayıda sanayi ve hizmet sektörünü kapsar ve etkiler hale gelmiştir. İnsan sağlığından tarıma, kimya mühendisliğinden çevre korumaya, gıda üretiminden enerji üretimine kadar yaşamın pek çok alanı bu teknolojinin kapsamına girmiştir. Moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler çevre, enerji ve gıda üretimi alanlarında da devrim yapıcı gelişmelere yol açmıştır. Bütün bu gelişmeler aktif olarak takip edilemediği takdirde ülkemizin gelişmiş ülkelere bağımlılığının artacağı açıktır. Günümüzde ülkemizin bu gelişmeleri bazı bireysel çabalar haricinde izlemekte güçlük çektiğini kabullenmek zor olsa da bu durum bir gerçektir. Modern biyoteknolojinin ülkemizde gelişmesi ve toplumsal refaha katkı sağlaması ancak, moleküler biyolojide araştırma gücünün gelişmesi ve sanayiye uygulanabilir sonuçların elde edilmesiyle mümkündür. Bunun için kaliteli moleküler biyoloji ve genetik eğitimi veren kurumların kurulması, kurulmuş olanların günümüzün gereklerine cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi bir zorunluluktur.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programının öncelikli amacı moleküler biyoloji uygulamalarına yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek ve üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılmasıdır.