Biyoteknoloji Bölümüne Hoşgeldiniz

Son yirmi yılda, moleküler biyoloji, kimya ve gen teknolojisindeki önemli gelişmeler, biyoteknolojinin hızlı değişim ve ilerlemesinde itici güç haline geldi ve bu teknolojiler, daha geniş bir çeşitlilikte sanayi ve hizmet sektörünü kapsıyor ve etkiliyor. Biyoteknoloji, dünyada karşılaşılan sağlık, doğal kaynaklar ve ekosistem sürdürülebilirliği ile ilgili birçok probleme teknolojik çözümler sunar ve farklı endüstrilerdeki ve verimlilik artışındaki kullanımlarına büyük katkı yapar.

Biyoteknoloji, TÜBİTAK tarafından yürütülen ViZYON 2023 Teknoloji Öngörü Araştırması'nda en kritik 5 teknik faaliyet olarak bildirildi. Türkiye, o alanda küresel bir güç olma şansı olduğu için belirtilmiştir. Biyoteknoloji sadece hayatımızın kalitesini artırmakla sınırlı değil aynı zamanda ekonomik ve teknolojik üstünlük sağlayacaktır. Biyoteknoloji alanında nitelikli bir insan gücü elde etmek ve üniversite-sanayi işbirliği geliştirmek bu amaç için belirlenen somut hedeflerden biridir. İyi tanımlanmış amaç ve faaliyetlerle, biyoteknoloji lisans eğitimi nitelikli insanların eğitimine katkıda bulunacaktır.

Son on yılda, biyoteknoloji endüstrisi dünya çapında hızlı bir büyümeye tanık oldu. Biyoteknoloji ile ilgili işlere yapılan yatırımlar ve bunlardan sağlanan istihdam olanakları hızla arttı. Türkiye'deki benzer eğilimler, alana olan ilginin arttığının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir.

Dünya çapında birçok üniversitede biyoteknoloji alanında lisans ve lisansüstü programlar bulunmaktadır. Benzer programların Türkiye'de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında göreli olarak kıtlığı, benzer programlara olan dürtüleri göstermektedir.

Biyoteknoloji Programının mezunları, nitelikli ve alanlarıyla ilgili en ileri bilgi ile donatılmış olarak, kamu ve özel şirketlerin eğitimli insanlara sağlık ve çevre odaklı olarak muazzam ihtiyaçlarını karşılayacak ve son derece uzmanlaşmış araştırma projelerinde istihdam edilecek.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünün kurulması, hızla sanayileşen bu alanda etkin ve sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunacaktır.