Süre Uzatma

                                                

Kitap Süre Uzatma

Öğrenci ve idari personel: 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir.

Akademisyen: 10 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.

Süre uzatmak isteyenler ödünç alınan eserin günü dolmadan 10 gün önce kütüphane hesabından 15 gün uzatabilirler. 

Süre uzatma işlemi her eser için web üzerinden iki defaya mahsus yapılabilir.

Ödünç alınan kitapların iadesi geciktirildiğinde; geciktirilen her gün için belirlenen ceza öğrencinin hesabına işler.

Sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin, bibliyografya vb. referans kaynakları ile tezler ve süreli yayınlar ödünç verilmemektedir.

Oturum açmak ve süre uzatmak için lütfen tıklayınız!

 

Bilgi ve iletişim:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tel: 0332 323 82 20

e-posta: kutuphane@erbakan.edu.tr