Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire B.

Wiley Anlaşması


Değerli Araştırmacılarımız;

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevine ait elektronik dergilere 2018 yılından bu yana erişim sağlanmaktadır. Bir erişim (Read) anlaşması olan mevcut 2022-2024 Wiley anlaşması, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür. 
“Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, Üniversitemiz bünyesindeki araştırmacılar, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişmekle birlikte Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır.  
Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (Article Processing Charge – APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır. AE makale yayımlama desteği yapılacak dergi listesine ulaşmak için tıklayınız.
Hayırlı olsun.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 
  • AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
     
  • Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına Necmettin Erbakan Üniversitesi e-posta adreslerinizi kaydetmeniz AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.
  • Bu anlaşma için özel olarak hazırlanan sayfanın linkini bulabilirsiniz: https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/tubitak-agreement.html
Listesi verilen dergilerde makalelerinizin açık erişim yayınlanmasıyla ilgili sorun yaşamanız durumunda bizimle [email protected]  adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Wiley Yayın yapma kılavuzu için: tıklayınız...