Ereğli Ziraat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan CAN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan CAN 1988 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akhisar’da tamamladı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden 2012 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde tamamladı. 2015 yılında aynı bölümde doktora eğitimine başladı fakat moleküler bitki ıslahına duyduğu ilgi sebebiyle Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü içinde bulunan Bahçe Bitkileri doktora programına geçiş yaptı. Doktora eğitimine devam ederken 2017 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Doktora tezini Kırgızistan kavun biyoçeşitliliği ile Türkiye kavun genotiplerini kıyaslayarak 2020 yılında tamamladı. 2021 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Çalışmalarını bitki stres fizyolojisi, moleküler tabanlı bitki ıslahı ve markör destekli seleksiyon üzerinde devam ettirmektedir.