Ereğli Ziraat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Çetin Palta

1965 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ereğli’de tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1997 yılında yüksek lisansını (Harran Üniversitesi FBE)  ve 2006 yılında Doktorasını (Selçuk Üniversitesi FBE) tamamladı.
1999 yılında “Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezinde” çalışmaya başladı. Sırasıyla Islah Genetik, Agronomi ve Çayır-Mera Yem Bitkileri bölümlerinde Ar-Ge personeli ve Bölüm Başkanı olarak görev aldı. 2002 yılında yeni kurulan “Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde” çalışmalarına devam etti. Bitki Islahı ve yetiştirme teknikleri ile ilgili birçok konuda yapılan projelerde proje lideri ve yardımcı araştırmacı olarak görev aldı. 2007 yılında bölgeden sorumlu Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’ne idareci olarak atandı. Enstitüdeki kuraklık, erozyon ve toprak muhafaza konularında çalışmalarına devam etti Enstitüden Haziran 2012 yılında ayrılarak, ÇOMÜ Lapseki MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ağustos 2016 yılında NEÜ Ereğli Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesine geçiş yaptı. Halen Ereğli Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Telefon: 0 332 777 00 30 / 7302

E-posta: [email protected]