Ereğli Ziraat Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Ülkemizin temel değerleri çerçevesinde; günümüz tarımının problemlerine bilimsel ve analitik düşünceye sahip akademik kadrosuyla çözüm bulmak için nitelikli, öncü akademik çalışmalar yapmak,
Toplumsal ve etik değerlere bağlı, hedefi tüm dünya insanları olan ve bu kapsamda sorunları doğru tanımlayıp analiz eden ve çözüm üretebilen, geleceğin tarımına yön verecek Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,
Ülkemiz ve bölgemizin öncelikli sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerini destekleyerek kalıcı çözümler üretmek,
Lisans ve lisansüstü eğitimde öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı eğitimlerini günümüz teknolojik standartlarında ve gelecekteki şartlara uyum sağlayacak şekilde verebilmek için altyapı imkanlarının sürekli geliştirilmesini sağlamak,
Uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde tarımsal ve ekonomik kalkınma için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek,
Akademik personelimizin uluslararası düzeyde araştırma yapabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
Ar-ge projelerini yürütebilmek için üniversite-sanayi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli iş birliği içerisinde olmaktır.

VİZYON

Ulusal çerçevede, yerli ve milli hedefler doğrultusunda; nitelikli eğitim ve araştırma etkinliğini sürekli arttıran, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, değişime ve gelişime liderlik eden, başarılı faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabeti ve uluslararası ilişkileri önemseyen saygın ve lider bir Ziraat Fakültesi olmaktır.