Ereğli Ziraat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

 

Unvanı Adı Soyadı Kurul Unvanı
Prof. Dr. Önder TÜRKMEN Başkan
Prof. Dr. Ramazan GÖNENCİ Üye
Prof. Dr. Nuri ALTUĞ Üye
Prof. Dr. Metin ARMAĞAN Üye
Doç. Dr. Sevim Seda YAMAÇ Üye
Doç. Dr. Aras TÜRKOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çetin PALTA Üye
Fakülte Sekreteri İbrahim SATI Raportör