Ereğli Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Metin ARMAĞAN

1978 yılında Konya-Karapınar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karapınar’da tamamladı. 1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2013 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamladı. 2018 yılında doçentliğini kazandı. 1999-2001 yılları arasında Diyarbakır’da sınıf öğretmeni olarak, 2001-2013 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Uzman olarak, 2013-2017 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak, 2017-2019 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak, 2019-2021 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent MYO’nda Doçent Doktor olarak, 2021-2024 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi’nde Doçent Doktor olarak çalıştı. 2024 yılından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi’nde Profesör olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalıştığı kurumlarda bölüm başkanlığı ve müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Türkiye’nin bitki çeşitliliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, çayır-mera bitki formasyonları üzerine araştırmalar yürütmektedir. Türkiye’nin farklı yerlerinde yaptığı araştırmalarla literatüre 10 yeni bitki türü kazandırmıştır. TÜBİTAK ve diğer kurumlarca desteklenen projelerde yürütücü, araştırmacı ve eğitmen olarak görev almıştır.