Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Necmettin Erbakan Üniversitesinin genel misyonu doğrultusunda, lisansüstü eğitimde ülkemizde tanınan, değişen ve gelişen eğitim-öğretim anlayışlarını yakından takip ederek buna dayalı programlar açarak eğitim-öğretim veren, eğitimde toplam kaliteyi artırma amaçlı araştırmalar yapabilen ve bu yolla bilime katkı sağlayan araştırıcı, sorgulayıcı ve eleştirel bir yaklaşımı benimseyen, disiplinler arası çalışmaları önemseyen, destekleyen ve ortaya koyacağı kaliteli bilimsel faaliyetlerle insanlığa hizmet etmektir.

Vizyonumuz

Necmettin Erbakan Üniversitesinin genel vizyonu doğrultusunda, eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeye önem veren, bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ülkemizin gelişmiş ve kalkınmış ülkeler düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan, öğrenci ve öğretim üyeleri başta olmak üzere toplumun her kesimine verilen kaliteli hizmetle memnuniyet odaklı çalışarak, saygın bir Enstitü olmaktır.