Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans Programları

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fizik Eğitimi Bilim Dalı

Kimya Eğitimi Bilim Dalı

Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı

Matematik Eğitimi Bilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı

Tarih Eğitimi Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

Yabancılara Türkçe Öğretimi Bilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Resim İş Eğitimi Bilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Özel Eğitim Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı