Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Termal Analiz (TGA/DSC)

 Setaram – Labsys Evo

Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin  kütle değişimini (TGA) ve referans ve örnek arasındaki sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçmektedir. TGA/DTA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, redüklenme, sinterizasyon, korozyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir. TGA ile  kimyasal ve doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin (lif, iplik, kumaş) ısıya ve aleve dayanıklılığı kalite kontrol amacı ile test edilebilmektedir. DTA, erime, kaynama, parçalanma noktalarını yüksek bir doğrulukla tayin eder. Ayrıca kristallenme ve faz değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

Yatay diferansiyel tipte bir denge aleti kullanan TG ile esnek DTA özelliğini birleştiren, oda sıcaklığından 1600 0C ye çıkabilen eşzamanlı bir ölçüm cihazıdır. Bu cihazda; sıcaklığa bağlı olarak kütle kaybı, zamana bağlı kütle kaybı, sıcaklığa ve zamana bağlı enerji geçişleri, reaksiyon hızı ve bozunma testleri, su ve kil içeriğinin dekompozisyon, oksidasyon ve ısı direncinin değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Metalurji ve malzeme mühendisliklerinde, kimya mühendisliğinde ve kimya sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.