Bilim ve Teknoloji AUM (BİTAM)

Numune Kabul ve Analiz Şartları

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM)'ne LABSİS talepleri sonrasında gönderilen numunelere ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir. Bu maddelerin göz önünde bulundurulmasını rica ederiz.

-Analiz şartlarına uygun şekilde numune alma ve gönderme işlemi müşteriye aittir.

-Numunenin BİTAM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı analiz sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BİTAM sorumlu tutulamaz.

-Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BİTAM tarafından kabul edilmez.

-Müşteri, BİTAM LABSİS otomasyon işlemleri sonrası göndereceği numuneleri sistemde tanımlanan rakam veya harflerle aynı şekilde kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

-Başvuruların kabul edilebilmesi için LABSİS otomasyon sistemindeki süreçler eksiksiz olarak sürdürülmeli ve yetkili birimlerin onayları BİTAM LABSİS üzerinden takip edilmelidir.

- Müşteri, BİTAM LABSİS sonrası analiz için gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan ve problemlerden sorumlu olacağını kabul eder.

-Analiz ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (www.erbakan.edu.tr/bitam) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır. Numuneleri talep etmeden önce müşteri bu sayfaları okuduğunu kabul etmiş sayılmaktadır. 

-Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BİTAM sorumlu tutulamaz.

-Müşteri randevulu analizlerde randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını (refakat edilecekse), zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda gerçekleştirilen deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

-Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler BİTAM LABSİS üzerinde talep esnasında belirtir. Bu numuneler onbeş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Analiz işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler 15 gün süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. Saklama koşulları bildirilmediği sürece oda şartlarında saklanacaktır.

-Her türlü kargo masrafı analizi talep eden araştırmacı/kurum/kuruluşa aittir.

-Analiz ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BİTAM’a ibraz edilmeden ve numuneler Numune Kabul Birimi'ne ulaştırılmadan randevu verilmemektedir. Numunelerin tesliminden sonra 3 gün içerisinde randevu bilgileri kayıtlı mail adresine gönderilmektedir.

-Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda NEÜ’nün adının zikredilerek ve/veya sözkonusu ürünün NEÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

-Her analiz sonucunda elde edile veriler online sistem üzerinden iletilir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları BİTAM ile yapılan görüşmeler neticesinde verilebilmekte olup, analiz talebi esnasında işaretlenmesi gereken ilave hizmet ücrete tabiidir.

-Gerçekleştirilen analiz ücretlerinin iadesi yapılmamaktadır. Müşterinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.  Bu bedel itiraz analizlerinin öncesinde BİTAM heabına yatırılır, aksi takdirde itiraz deneyleri gerçekleştirilmez.

-BİTAM’a analiz talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve analiz bilgileri BİTAM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BİTAM’da yapılması talep edilen analizlerin belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen analizler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek analiz yaptırılması ve yapılan analiz ile NEÜ Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

-Anlaşmazlık durumlarında Konya Mahkemeleri yetkilidir.