Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Numune Kabul ve Analiz Şartları

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM)'ne analiz için gönderilen numunelere ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir. Bu maddelerin göz önünde bulundurulmasını rica ederiz.

-Analiz şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.

-Numunenin BİTAM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı analiz sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BİTAM sorumlu tutulamaz.

-Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BİTAM tarafından kabul edilmez.

-Müşteri, numuneleri 5 karakteri geçmeyecek şekilde sayı veya rakamlar ile kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

-Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

-Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

-Analiz ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (www.erbakan.edu.tr/bitam) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

-Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BİTAM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

-Müşteri randevulu analizlerde randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

-Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler analiz raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler onbeş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Analiz işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler 15 gün süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. Saklama koşulları bildirilmediği sürece oda şartlarında saklanacaktır.

-Her türlü kargo masrafı analizi talep eden araştırmacı/kurum/kuruluşa aittir.

-Analiz ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BİTAM’a ibraz edilmeden randevu verilmemektedir.

-Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda NEÜ’nün adının zikredilerek ve/veya sözkonusu ürünün NEÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

-Her analiz sonucunda bir adet analiz sonuç raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları BİTAM ile yapılan görüşmeler neticesinde verilebilmekte olup, ilave hizmet ücrete tabiidir.

-Müşterinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

-BİTAM’a analiz talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve analiz bilgileri BİTAM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BİTAM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda ve/veya Para Aktarma Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen analizler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek analiz yaptırılması ve yapılan analiz ile NEÜ Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

-Anlaşmazlık durumlarında Konya Mahkemeleri yetkilidir.