Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Analiz Ücretleri

Analiz ve Cihaz Kullanım Ücretlerine ait pdf formatındaki dosyaya ulaşmak için tıklayınız...

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİTAM)
2021 YILI ANALİZ ve CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ
 

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) GÖRÜNTÜLEME

Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
 
AFM01
Temassız Mod (10 μm x 10 μm 256 Piksel) 300 ₺/numune
AFM02 Temassız Mod (20 μm x 20 μm 256 Piksel) 400 ₺/numune
AFM03 Temaslı Mod (10 μm x 10 μm 512 Piksel) 500 ₺/numune
AFM04 Nanoindentasyon 800 ₺/numune
AFM05 Manyetik Kuvvet Ölçümü (MFM) 500 ₺/numune
*Yeni tip kullanılması talep edildiğinde tip bedeli 240 ₺ analiz ücretine dahil edilir.
 
OPTİK PROFİLOMETRE GÖRÜNTÜLEME
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
OPP01 Üç Boyutu Yüzey Profili (2 mm x  2 mm) 80 ₺/ölçüm
 
 
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKUBU ANALİZİ (SEM)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
SEM 01 SEM Görüntüleme 200 ₺/saat
SEM 02 SEM Görüntüleme + EDS Analizi 240 ₺/saat
SEM 03 Altın/Paladyum Kaplama 30 ₺/numune
 
ALAN EMİSYONLU TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZİ (FE-SEM)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FSM 01 FE-SEM Görüntüleme 320 ₺/saat
FSM 02 FE-SEM Görüntüleme + EBSD Analizi 400 ₺/saat
FSM 03 FE-SEM Görüntüleme + EDS Analizi 400 ₺/saat
FSM 04 Hassas Altın/Paladyum Kaplama 60 ₺/numune
FSM 05 Kritik Nokta Kurutma (Biyolojik Numune) 100 ₺/numune
FSM 06 STEM Görüntüleme 420 ₺/saat
FSM 07 STEM Numune Hazırlama* (Nanopartikül Hazırlama) 60 ₺/adet
*Biyolojik numuneler analize hazır halde getirilmelidir.
 
KONFOKAL RAMAN ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
RMN01 Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,2 atım) 80 ₺/numune
RMN02 Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,10 atım) 240 ₺/numune
RMN03 Derinlik Profili (1 lazer) 300 ₺/numune
RMN04 Haritalama (1 lazer) 400 ₺/numune
RMN05 Hacim Tarama* 240 ₺/saat
* Talep öncesi uzman ile iletişime geçilmelidir, sonuçlar belirtilecek 3 farklı dalga boyuna göre görüntülenerek verilmektedir.

PARTİKÜL BOYUT ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PBA01 Boyut Analizi (Yaş)* 160₺/numune
PBA02 Boyut Analizi (Kuru) 160₺/numune
* Su harici çözücü taleplerinde, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir çözücü talebi ilave fiya₺andırılmaktadır.
 
NANOPARTİKÜL BOYUTANALİZİ VE ZETA POTANSİYELÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
NNP01 Partikül Boyutu Analizi 160 ₺/numune
NNP02 Zeta Potansiyel Ölçümü 160 ₺/numune
NNP03 İzoelektrik Nokta Belirlenmesi* 400 ₺/numune
  * Ölçümler 5 farklı ph ortamında alınmaktadır, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir
 
CİVALI POROZİMETRE ANALİZİ (MIP)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
MIP01 Düşük Basınç Ölçümü 300₺/numune
MIP02 Düşük + Yüksek Basınç Ölçümü 360₺/numune
 
TEMAS AÇISI ÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
CAM01 Yüzeylerde temas açısı ölçümü 80₺/numune
CAM02 Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü* 240 ₺/numune
CAM03 Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 120₺/numune
* Talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir.
 
HELYUM PİKNOMETRESİ YOĞUNLUK ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PNM01 Yoğunluk Ölçümü 100 ₺/numune
 
BET YÜZEY ALANI VE GÖZENEK BOYUTU ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
BET01 Tek noktalı BET Analizi 160₺/numune
BET02 Çok noktalı BET Analizi 200₺/numune
BET03 Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu (N2 gaz adsorbsiyonu) 260₺/numune
BET04 Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (CO2 gaz adsorbsiyonu) 280₺/numune
* 8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 20 ₺ ek ücret talep edilecektir. Degas ücreti olarak her numune için saat başına 20 ₺ fiyat talep edilecektir.
 
SOĞUK PLAZMA (YÜZEY TEMİZLEME / AKTİVASYON)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PLZ01 Soğuk Plazma (O2 gazı)** 60₺/numune
* Her bir temizleme süresi en fazla 20 dk ile sınırlıdır.
** Farklı gaz atmosfer taleplerinde uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
PROB İSTASYONU/ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PRB01 Prob İstasyonu Kullanımı 100 ₺/saat
EMP01 Empedans Analizörü 100 ₺/saat
LİTOGRAFİ
Üretim Kodu Üretim Tanımı Fiyat
LTG01 Litografi 300 ₺/saat
 
TERMAL ANALİZ (TGA – DSC)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
TGA01 Termogravimetrik Analiz (TGA) (1 saat) 200 ₺/numune
TGA02 TGA (1 – 3 saat) 240 ₺/numune
TGA03 TGA (3 – 7 saat) 280 ₺/numune
TGA04 TGA (7 – 15 saat) 300₺/numune
DSC01 TGA + Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) (1 saat) 200₺/numune
DSC02 TGA + DSC (1 – 3 saat) 240 ₺/numune
DSC03 TGA + DSC (3 – 7 saat) 280 ₺/numune
DSC04 TGA + DSC (7 – 15 saat) 320 ₺/numune
* Termal Analizler 25 °C – 1500 °C arasında yapılabilmektedir.
** Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FT-IR)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FTR01 FT-IR Spektrumu 60 ₺/numune
 
MORÖTESİ, GÖRÜNÜR BÖLGE VE YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (UV-VIS-NIR)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
UVN 01 UV-VIS-NIR Spektrumu (Sıvı Numune) 50 ₺/numune
UVN 02 UV-VIS-NIR Spektrumu (Katı Numune) 80 ₺/numune
UVN 03 Reflektans 80 ₺/numune
 
FLORESANS SPEKTROMETRESİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FLR01 Floresans Ölçümü 80 ₺/numune
 
OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (OES)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
OES01 Metal ve Alaşım Analizi
(Fe, Cu, Zn, Al, Ti, Ni)
120 ₺/numune
 
X – IŞINLARI FLORESANS SPEKTOMETRESİ (XRF)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
XRF01 Elemental Analiz 200 ₺/numune
XRF02 Eritiş Numune Hazırlama 120 ₺/numune
XRF03 Mekanik Numune Hazırlama
(Öğütme, presleme vb)
80 ₺/numune
 
 
İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
ICP01 Genel Tarama 120 ₺/numune
ICP02 1-5 Element 160 ₺/numune
ICP03 6-10 Element 180₺/numune
ICP04 11-15 Element 200₺/numune
ICP05 16-20 Element 220 ₺/numune
ICP06 21-30 Element 260 ₺/numune
ICP07 31-40 Element 300 ₺/numune
ICP08 Mikrodalga ile Numune Hazırlama* 60 ₺/numune
ICP09 Mekanik Numune Hazırlama*
(Kırma, Öğütme vb)
40 ₺/numune
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
 
X – IŞINI DİFRAKTOMETRESİ ANALİZİ (XRD)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
XRD01 Toz ve Yığın Analizi 160 ₺/numune
XRD02 İnce Film Analizi 220 ₺/numune
XRD03 Rietveld Analizi 750 ₺/numune
XRD04 Tekstür Analizi 800 ₺/numune
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
 
MEKANİK TESTLER
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
MKN01 Vickers-Brinell ve Rockwell Sertik Testi* 100 ₺/numune
MKN02 Kompakt Ters Tip Metalurjik Mikroskop Analizi 60 ₺/saat
MKN03 ÇekmeTesti (0-1 saat) 120 ₺/numune
MKN04 Çekme Testi (1-5 saat) 200 ₺/numune
MKN05 Çekme Testi (5 saat ve üzeri her ek saat) 40₺/saat
MKN06 Basma Testi 120 ₺/numune
MKN07 Üç Nokta Eğme Testi 120 ₺/numune
MKN08 YorulmaTesti (0-1 saat) 150 ₺/numune
MKN09 Yorulma Testi (1- 5 saat) 350 ₺/numune
MKN10 Yorulma Testi (5 saat üzeri her ek saat) 50 ₺/saat
MKN11 Metalografik Numune Hazırlama (Hassas Kesme, Bakalite Alma, Parlatma veya Dağlama 80 ₺/numune
*Ölçümler 10 noktadan alınmaktadır
**Talep edilen her işlem için fiyatlandırma ayrı ayrı yapılacaktır
 
 
  YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (UHPLC)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
UHPLC01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 240 ₺/enjeksiyon
UHPLC02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
80 ₺/enjeksiyon
UHPLC03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
UHPLC04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
50 ₺/enjeksiyon
UHPLC05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
30 ₺/enjeksiyon
UHPLC06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 200 ₺/enjeksiyon
UHPLC07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz vitamin analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
 
  SIVI KROMATOGRAFİSİ-TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
LCMSMS01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 320 ₺/enjeksiyon
LCMSMS02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
120 ₺/enjeksiyon
LCMSMS03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
90 ₺/enjeksiyon
LCMSMS04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
80 ₺/enjeksiyon
LCMSMS05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
LCMSMS06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 300 ₺/enjeksiyon
LCMSMS07 Metot geliştirme** 2000₺/gün
* Mevcut sistemimiz fenolik bileşiklerin analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
 
  GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
GC01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 240 ₺/enjeksiyon
GC02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
80 ₺/enjeksiyon
GC03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
GC04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
50 ₺/enjeksiyon
GC05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
30 ₺/enjeksiyon
GC06 Kalitatif: Her Bir Numuneİçin 200 ₺/enjeksiyon
GC07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz yağ asi₺erinin analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
 
 GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
GCMS01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 300 ₺/enjeksiyon
GCMS02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
80 ₺/enjeksiyon
GCMS03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
GCMS04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
50 ₺/enjeksiyon
GCMS05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
30 ₺/enjeksiyon
GCMS06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 250 ₺/enjeksiyon
GCMS07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz uçucu yağların analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 

  GAZ KROMATOGRAFİSİ - TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS/MS)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
GCMSMS01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 320 ₺/enjeksiyon
GCMSMS02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
120 ₺/enjeksiyon
GCMSMS03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
90 ₺/enjeksiyon
GCMSMS04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
80 ₺/enjeksiyon
GCMSMS05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
GCMSMS06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 300 ₺/enjeksiyon
GCMSMS07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz pestisit analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
HIZLANDIRILMIŞ ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
 (ASE)*
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
ASE01 ASE ile Ekstraksiyon (20 g numune) 200₺/numune
ASE02 ASE ile Ekstraksiyon (ilave her 5-20 g numune)  200₺/numune
* Analiz için en az 20 g numune gereklidir.
 
ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
3D01 3 Boyutlu Ürün Üretimi (Polyjet)* 3000 ₺/saat
3D02 3 Boyutlu Ürün Üretimi (FDM)* 1200 ₺/saat
3D03 3 Boyutlu Tarama (Data Taraması) 780 ₺/saat
3D04 3 Boyutlu Tarama (Yüzeylendirme) 240 ₺/saat
3D05 3 Boyutlu Tarama (CAD+YenidenTasarlama) 4200₺/saat
* Yazdırma için STL formatındaki dosya hazır olmalı, dosya bitam@erbakan.edu.tr mail adresine gönderilmelidir. Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ (GENEL)
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
G001 Uzman değerlendirmesi* (Genel) 200 ₺/saat
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
 
 
 
ÖNEMLİ HUSUSLAR
  • Analiz Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
  • Kamu kurum ve kuruluş kaynaklı taleplerde (vakıf üniversiteleri dahil) fiyatlandırma yukarıda belirtilen ücretlerin %60 oranında gerçekleştirilecektir.        
  • Taleplerde aynı analiz kalemine ait 50 ve üzeri numune ve/veya enjeksiyonda %10, 100 ve üzeri numune ve/veya enjeksiyonda %25 ilave indirim uygulanmaktadır.
  • BİTAM önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

Bilgi İçin: 0(332) 324 34 49