TR | EN

Analiz Ücretleri

Analiz ve Cihaz Kullanım Ücretlerine ait pdf formatındaki dosyaya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİTAM)

2020 YILI ANALİZ ve CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ

 

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU(AFM) GÖRÜNTÜLEME

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

AFM01

Temassız Mod(10 μm x 10 μm 256 Piksel)

240 TL/numune

AFM02

Temassız Mod (20 μm x 20 μm 256 Piksel)

400 TL/numune

AFM03

Temaslı Mod(10 μm x 10 μm512 Piksel)

300 TL/numune

AFM04

Nanoindentasyon

800 TL/numune

AFM05

Manyetik Kuvvet Ölçümü (MFM)

500 TL/numune

*Yeni tip kullanılması talep edildiğinde tip bedeli 240 TL analiz ücretine dahil edilir.

 

OPTİK PROFİLOMETRE GÖRÜNTÜLEME

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

OPP01

Üç Boyutlu Yüzey Profili (2 mm x  2 mm)

60 TL/ölçüm

 

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKUBU ANALİZİ (SEM)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

SEM 01

SEM Görüntüleme

160 TL/saat

SEM 02

SEM Görüntüleme + EDS Analizi

200 TL/saat

SEM 03

Altın/Paladyum Kaplama

20 TL/numune

 

ALAN EMİSYONLU TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZİ (FE-SEM)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

FSM 01

FE-SEM Görüntüleme

260 TL/saat

FSM 02

FE-SEM Görüntüleme + EBSD Analizi

380 TL/saat

FSM 03

FE-SEM Görüntüleme + EDS Analizi

360 TL/saat

FSM 04

Hassas Altın/Paladyum Kaplama

40 TL/numune

FSM 05

Kritik Nokta Kurutma (Biyolojik Numune)

80 TL/numune

FSM 06

STEM Görüntüleme

360 TL/saat

FSM 07

STEM Numune Hazırlama*(Nanopartikül Hazırlama)

40 TL/adet

*Biyolojik numuneler analize hazır halde getirilmelidir.

 

KONFOKAL RAMAN ANALİZİ

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

RMN01

Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,2 atım)

60 TL/numune

RMN02

Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,10 atım)

200 TL/numune

RMN03

Derinlik Profili (1 lazer)

320 TL/numune

RMN04

Haritalama (1 lazer)

320 TL/numune

RMN05

Hacim Tarama*

200 TL/saat

* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir, sonuçlar belirtilecek 3 farklı dalga boyuna göre görüntülenerek verilmektedir.

 

PARTİKÜL BOYUT ANALİZİ

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

PBA01

Boyut Analizi (Yaş)*

120TL/numune

PBA02

Boyut Analizi (Kuru)

120TL/numune

* Su harici çözücü taleplerinde, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir çözücü talebi ilave fiyatlandırılmaktadır.

 

NANOPARTİKÜL BOYUTANALİZİ VE ZETA POTANSİYELÖLÇÜMÜ

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

NNP01

Partikül Boyutu Analizi

120 TL/numune

NNP02

Zeta Potansiyel Ölçümü

120 TL/numune

NNP03

İzoelektrik Nokta Belirlenmesi*

360 TL/numune

  * Ölçümler 5 farklı Ph ortamında alınmaktadır, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir

 

CİVALI POROZİMETRE ANALİZİ (MIP)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

MIP01

Düşük Basınç Ölçümü

240TL/numune

MIP02

Düşük + Yüksek Basınç Ölçümü

300TL/numune

 

TEMAS AÇISI ÖLÇÜMÜ

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

CAM01

Yüzeylerde temas açısı ölçümü

60TL/numune

CAM02

Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü*

200 TL/numune

CAM03

Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü

100TL/numune

* Talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir.

 

HELYUM PİKNOMETRESİ YOĞUNLUK ANALİZİ

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

PNM01

Yoğunluk Ölçümü

80 TL/numune

 

BET YÜZEY ALANI VE GÖZENEK BOYUTU ANALİZİ

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

BET01

Tek noktalı BET Analizi

120TL/numune

BET02

Çok noktalı BET Analizi

160TL/numune

BET03

Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu (N2 gaz adsorbsiyonu)

220TL/numune

BET04

Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (CO2 gazadsorbsiyonu)

240TL/numune

* 8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 20 TL ek ücret talep edilecektir. Degas ücreti olarak her numune için saat başına 20 TL fiyat talep edilecektir.

 

SOĞUK PLAZMA (YÜZEY TEMİZLEME / AKTİVASYON)*

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

PLZ01

Soğuk Plazma (O2gazı)**

40TL/numune

* Her bir temizleme süresi en fazla 20 dk ile sınırlıdır.

** Farklı gaz atmosfer taleplerinde uzman ile iletişime geçilmelidir.

 

PROB İSTASYONU/ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

PRB01

Prob İstasyonu Kullanımı

60 TL/saat

EMP01

Empedans Analizörü

60 TL/saat

 

LİTOGRAFİ

Üretim Kodu

Üretim Tanımı

Fiyat

LTG01

Litografi

240 TL/saat

 

TERMAL ANALİZ (TGA – DSC)*

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

TGA01

Termogravimetrik Analiz (TGA) (1 saat)

140 TL/numune

TGA02

TGA (1 – 3 saat)

180 TL/numune

TGA03

TGA (3 – 7 saat)

200 TL/numune

TGA04

TGA (7 – 15 saat)

240TL/numune

DSC01

TGA + Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) (1 saat)

160TL/numune

DSC02

TGA + DSC (1 – 3 saat)

200 TL/numune

DSC03

TGA + DSC (3 – 7 saat)

240 TL/numune

DSC04

TGA + DSC (7 – 15 saat)

280 TL/numune

TGA/DSC05

Uzman Değerlendirmesi**

200 TL/saat

* Termal Analizler 25 0C – 1500 0C arasında yapılabilmektedir.

** Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.

 

FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FT-IR)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

FTR01

FT-IR Spektrumu

40 TL/numune

 

MORÖTESİ, GÖRÜNÜR BÖLGE VE YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (UV-VIS-NIR)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

UVN 01

UV-VIS-NIR Spektrumu (Sıvı Numune)

40 TL/numune

UVN 02

UV-VIS-NIR Spektrumu (Katı Numune)

60 TL/numune

UVN 03

Reflektans

60 TL/numune

 

FLORESANS SPEKTROMETRESİ

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

FLR01

Floresans Ölçümü

60TL/numune

 

OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (OES)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

OES01

Metal veAlaşımAnalizi

(Fe, Cu, Zn, Al, Ti, Ni)

80 TL/numune

 

X – IŞINLARI FLORESANS SPEKTOMETRESİ (XRF)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

XRF01

Elemental Analiz

180TL/numune

XRF02

Eritiş Numune Hazırlama

100 TL/numune

XRF03

Mekanik Numune Hazırlama

(Öğütme, preslemevb)

60 TL/numune

 

X – IŞINI DİFRAKTOMETRESİ ANALİZİ (XRD)

Analiz Kodu

Analiz Tanımı

Fiyat

XRD01

Toz ve Yığın Analizi

140 TL/numune

XRD02

İnce Film Analizi

180 TL/numune

XRD03

Rietveld Analizi

680 TL/numune

XRD04

Tekstür Analizi

760 TL/numune

XRD05

Uzman Değerlendirmesi*

200 TL/saat

   * Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.

 

           MEKANİK TESTLER

Analiz Kodu

AnalizTanımı

Fiyat

MKN01

Vickers-Brinell ve Rockwell Sertlik Testi*

100 TL/numune

MKN02

Kompakt Ters Tip Metalurjik Mikroskop Analizi

60 TL/saat

MKN03

ÇekmeTesti

120 TL/numune

MKN04

Basma Testi

120 TL/numune

MKN05

ÜçNoktaEğmeTesti

120 TL/numune

MKN06

YorulmaTesti (0 – 1 saat)

150 TL/numune

MKN07

YorulmaTesti (1 – 5 saat)

350 TL/numune

MKN08

YorulmaTesti (5 saatüzeri her eksaat)

50 TL/saat

MKN09

Metalografik NumuneHazırlama (HassasKesme, Bakalite Alma, ParlatmaveyaDağlama)**

80 TL/numune

*Ölçümler 10 noktadan alınmaktadır

**Talep edilen her işlem için fiyatlandırma ayrı ayrı yapılacaktır

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • Analiz Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
  • Başvuru yapan kuruma bağlı olarak analiz bedellerine uygulanan indirim oranları aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

      Necmettin Erbakan Üniversitesi                                                    %50

       KOP Bölgesi Üniversiteleri (UNİKOP)                                           %40

      Devlet Üniversiteleri                                                                      %30

      Vakıf Üniversiteleri                                                                        %25

      Üniversitemizle işbirliği kapsamındaki kurum ve kuruluşlar               %40

        Kamu Kurum ve Kuruluşları                                                          %30

 

  • Analiz taleplerinde aynı analiz kaleminde 50 ve üzeri numune ve/veya enjeksiyonda %10, 100 ve üzeri numune ve/veya enjeksiyonda %20 ilave indirim uygulanmaktadır.
  • BİTAM önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

Bilgi İçin: 0(332) 324 34 49