Bilim ve Teknoloji AUM (BİTAM)

Analiz Ücretleri

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (BİTAM)
2022 YILI ANALİZ ve CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ
(13 Haziran 2022)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 18.06.2020 ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından üretilem mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarifi uygulanamaz” denilmektedir. Bu yönetmelik kapsamında, aşağıda verilen işletme gereği indirimler haricinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.


GÜNCEL: Sarf tüketimi fazla olan analiz ücretlerimiz maliyet artışından dolayı 13 Haziran 2022 itibariyle güncellenmiştir.


Analiz ve Cihaz Kullanım Ücretlerine ait pdf formatındaki dosyaya ulaşmak için tıklayınız...ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) GÖRÜNTÜLEME
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
AFM01 Temassız Mod (10 μm x 10 μm 256 Piksel) 300 ₺/numune
AFM02 Temassız Mod (20 μm x 20 μm 256 Piksel) 400 ₺/numune
AFM03 Temaslı Mod (10 μm x 10 μm 512 Piksel) 500 ₺/numune
AFM04 Nanoindentasyon 800 ₺/numune
AFM05 Manyetik Kuvvet Ölçümü (MFM) 500 ₺/numune
*Yeni tip kullanılması talep edildiğinde tip bedeli 400 ₺ analiz ücretine dahil edilir.

OPTİK PROFİLOMETRE GÖRÜNTÜLEME
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
OPP01 Üç Boyutu Yüzey Profili (2 mm x  2 mm) (Tek Nokta) 120 ₺/numune
OPP02 Üç Boyutu Yüzey Profili (2 mm x  2 mm) (İki Nokta) 180 ₺/numune
OPP03 Üç Boyutu Yüzey Profili (2 mm x  2 mm) (Üç Nokta) 210 ₺/numune

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKUBU ANALİZİ (SEM)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
SEM 01 SEM Görüntüleme 400 ₺/saat
SEM 02 SEM Görüntüleme + EDS Analizi 500 ₺/saat
SEM 03 Altın/Paladyum Kaplama** 40 ₺/numune
*Her bir numune için 30 dakikadan kısa süreli analiz talepleri kabul edilmemektedir. Ücretlendirme numune başı en az 30 dakika olarak tahsis edilir.
** Çok sayıdaki numune kaplamaları için uzmanla iletişime geçiniz.

ALAN EMİSYONLU TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZİ (FE-SEM)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FSM 01 FE-SEM Görüntüleme 600 ₺/saat
FSM 02 FE-SEM Görüntüleme + EBSD Analizi 1000 ₺/saat
FSM 03 FE-SEM Görüntüleme + EDS Analizi 800 ₺/saat
FSM 04 Hassas İridyum Kaplama 60 ₺/numune
FSM 05 Kritik Nokta Kurutma (Biyolojik Numune) 140 ₺/numune
FSM 06 STEM Görüntüleme** 800 ₺/saat
FSM 07 Görüntü Renklendirme 1500 ₺/numune
*Her bir numune için 30 dakikadan kısa süreli analiz talepleri kabul edilmemektedir. Ücretlendirme numune başı en az 30 dakika olarak tahsis edilir. Talep edilmesi durumunda Google Meet aracılığıyla analize uzaktan eşlik edilebilir. Bu talebiniz için uzmanımızla iletişime geçiniz.
**Biyolojik numuneler analize hazır halde getirilmelidir.
 
KONFOKAL RAMAN ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
RMN01 Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,2 atım) 80 ₺/numune
RMN02 Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,10 atım) 240 ₺/numune
RMN03 Derinlik Profili (1 lazer) 300 ₺/numune
RMN04 Haritalama (1 lazer) 400 ₺/numune
RMN05 Hacim Tarama* 240 ₺/saat
* Talep öncesi uzman ile iletişime geçilmelidir, sonuçlar belirtilecek 3 farklı dalga boyuna göre görüntülenerek verilmektedir.
 
PARTİKÜL BOYUT ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PBA01 Boyut Analizi (Yaş)* 160 ₺/numune
PBA02 Boyut Analizi (Kuru) 160 ₺/numune
* Su harici çözücü taleplerinde, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir çözücü talebi ilave fiyatandırılmaktadır.
 
NANOPARTİKÜL BOYUT ANALİZİ VE ZETA POTANSİYEL ÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
NNP01 Partikül Boyutu Analizi 160 ₺/numune
NNP02 Zeta Potansiyel Ölçümü 160 ₺/numune
NNP03 İzoelektrik Nokta Belirlenmesi* 400 ₺/numune
  * Ölçümler 5 farklı ph ortamında alınmaktadır, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir.
 
CİVALI POROZİMETRE ANALİZİ (MIP)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
MIP01 Düşük Basınç Ölçümü 1000 ₺/numune
MIP02 Düşük + Yüksek Basınç Ölçümü 1200 ₺/numune
 
TEMAS AÇISI ÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
CAM01 Yüzeylerde temas açısı ölçümü 80 ₺/numune
CAM02 Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü* 240 ₺/numune
CAM03 Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 120 ₺/numune
* Talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir.
 
HELYUM PİKNOMETRESİ YOĞUNLUK ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PNM01 Yoğunluk Ölçümü     120 ₺/numune
 
BET YÜZEY ALANI VE GÖZENEK BOYUTU ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
BET01 Tek noktalı BET Analizi 300 ₺/numune
BET02 Çok noktalı BET Analizi 350 ₺/numune
BET03 Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu (N2 gaz adsorbsiyonu) 400 ₺/numune
BET04 Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (CO2 gaz adsorbsiyonu) 400 ₺/numune
* 8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 20 ₺ ek ücret talep edilecektir. Degas ücreti olarak her numune için saat başına 20 ₺ fiyat talep edilecektir.

SOĞUK PLAZMA (YÜZEY TEMİZLEME / AKTİVASYON)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PLZ01 Soğuk Plazma (O2 gazı)** 60 ₺/numune
* Her bir temizleme süresi en fazla 20 dk ile sınırlıdır.
** Farklı gaz atmosfer taleplerinde uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
TERMAL ANALİZ (TGA – DSC)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
TGA01 Termogravimetrik Analiz (TGA) (1 saat) 250 ₺/numune
TGA02 TGA (1 – 3 saat) 300 ₺/numune
TGA03 TGA (3 – 7 saat) 360 ₺/numune
TGA04 TGA (7 – 15 saat) 420 ₺/numune
DSC01 TGA + Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) (1 saat) 350 ₺/numune
DSC02 TGA + DSC (1 – 3 saat) 400 ₺/numune
DSC03 TGA + DSC (3 – 7 saat) 460 ₺/numune
DSC04 TGA + DSC (7 – 15 saat) 520 ₺/numune
* Termal Analizler 25 °C – 1500 °C arasında yapılabilmektedir.
** Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.

FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FT-IR)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FTR01 FT-IR Spektrumu 60 ₺/numune
FTR02 FT-IR Spektrumu + Database Taraması 80 ₺/numune

MORÖTESİ, GÖRÜNÜR BÖLGE VE YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (UV-VIS-NIR)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
UVN 01 UV-VIS-NIR Spektrumu (Sıvı Numune) 50 ₺/numune
UVN 02 UV-VIS-NIR Spektrumu (Sıvı Numune)* 200 ₺/saat
UVN 03 UV-VIS-NIR Spektrumu (Katı Numune) 80 ₺/numune
UVN 04 UV-VIS-NIR Spektrumu (Katı Numune)** 300 ₺/saat
UVN 05 Reflektans 80 ₺/numune
* Saat başı ücretlendirme uzman koordinasyonunda talep eden kişi tarafından yürütülecek olup, en az 30 dk. periyotlarda ücretlendirilecektir. Bu hususta talebiniz için analiz talebi öncesinde ilgili uzman ile iletişime geçiniz.
 
FLORESANS SPEKTROMETRESİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FLR01 Floresans Ölçümü 80 ₺/numune
FLR02 Floresans Ölçümü* 250 ₺/saat
* Saat başı ücretlendirme uzman koordinasyonunda talep eden kişi tarafından yürütülecek olup, en az 30 dk. periyotlarda ücretlendirilecektir. Bu hususta talebiniz için analiz talebi öncesinde ilgili uzman ile iletişime geçiniz.
 
OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (OES)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
OES01 Metal ve Alaşım Analizi (Fe, Cu, Zn, Al, Ti, Ni) 120 ₺/numune

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
ICP01 Genel Tarama 160 ₺/numune
ICP02 1-5 Element 180 ₺/numune
ICP03 6-10 Element 200 ₺/numune
ICP04 11-15 Element 220 ₺/numune
ICP05 16-20 Element 240 ₺/numune
ICP06 21-30 Element 280 ₺/numune
ICP07 31-40 Element 320 ₺/numune
ICP08 Mikrodalga ile Numune Hazırlama* 80 ₺/numune
ICP09 Mekanik Numune Hazırlama*
(Kırma, Öğütme vb)
60 ₺/numune
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
X – IŞINLARI FLORESANS SPEKTOMETRESİ (XRF)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
XRF01 Elemental Analiz 200 ₺/numune
XRF02 Eritiş Numune Hazırlama 150 ₺/numune
XRF03 Mekanik Numune Hazırlama (Öğütme, presleme vb) 100 ₺/numune
 
X – IŞINI DİFRAKTOMETRESİ ANALİZİ (XRD)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
XRD01 Toz ve Yığın Analizi 160 ₺/numune
XRD02 İnce Film Analizi 500 ₺/numune
XRD03 Rietveld Analizi 750 ₺/numune
XRD04 Tekstür Analizi 800 ₺/numune
XRD05 XRR Analizi (Roughness Ölçümü** + Analiz) 1200 ₺/numune
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
** AFM cihazında ölçülen Roughness sonucu 2-3 nm çıkmazsa XRR ölçümü yapılmayacaktır.
 
MEKANİK TESTLER
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
MKN01 Vickers-Brinell ve Rockwell Sertik Testi* 100 ₺/numune
MKN02 Kompakt Ters Tip Metalurjik Mikroskop Analizi 100 ₺/saat
MKN03 ÇekmeTesti (0-1 saat) 120 ₺/numune
MKN04 Çekme Testi (1-5 saat) 200 ₺/numune
MKN05 Çekme Testi (5 saat ve üzeri her ek saat) 40 ₺/saat
MKN06 Basma Testi 120 ₺/numune
MKN07 Üç Nokta Eğme Testi 120 ₺/numune
MKN08 YorulmaTesti (0-1 saat) 180 ₺/numune
MKN09 Yorulma Testi (1- 5 saat) 360 ₺/numune
MKN10 Yorulma Testi (5 saat üzeri her ek saat) 50 ₺/saat
MKN11 Metalografik Numune Hazırlama (Hassas Kesme, Bakalite Alma, Parlatma veya Dağlama 100 ₺/numune
*Ölçümler 10 noktadan alınmaktadır
**Talep edilen her işlem için fiyatlandırma ayrı ayrı yapılacaktır.
 
DİNAMİK-MEKANİK ANALİZ (DMA)*
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
DMA01 Dinamik Mekanik Analiz – (25 – 400 oC) 180 ₺/numune
DMA02 Dinamik Mekanik Analiz – (-100 – 25 oC) 220 ₺/numune
* DMA analiz sonucu Tg, tan α ve pik değerleri verilecektir. Numune hazırlığı talep eden kişiye aittir.
 
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (UHPLC)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
UHPLC01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 180 ₺/enjeksiyon
UHPLC02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
UHPLC03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
45 ₺/enjeksiyon
UHPLC04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
30 ₺/enjeksiyon
UHPLC05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
20 ₺/enjeksiyon
UHPLC06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 150 ₺/enjeksiyon
UHPLC07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz vitamin analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
SIVI KROMATOGRAFİSİ-TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
LCMSMS01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 240 ₺/enjeksiyon
LCMSMS02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
90 ₺/enjeksiyon
LCMSMS03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
70 ₺/enjeksiyon
LCMSMS04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
LCMSMS05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
40 ₺/enjeksiyon
LCMSMS06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 200 ₺/enjeksiyon
LCMSMS07 Metot geliştirme** 2000₺/gün
* Mevcut sistemimiz fenolik bileşiklerin analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
GC01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 180 ₺/enjeksiyon
GC02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
GC03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
45 ₺/enjeksiyon
GC04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
30 ₺/enjeksiyon
GC05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
20 ₺/enjeksiyon
GC06 Kalitatif: Her Bir Numuneİçin 150 ₺/enjeksiyon
GC07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz yağ asi₺erinin analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
GCMS01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 200 ₺/enjeksiyon
GCMS02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
GCMS03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
45 ₺/enjeksiyon
GCMS04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
30 ₺/enjeksiyon
GCMS05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
20 ₺/enjeksiyon
GCMS06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 200 ₺/enjeksiyon
GCMS07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz uçucu yağların analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
GAZ KROMATOGRAFİSİ - TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS/MS)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
GCMSMS01 Kantitatif: Her Bir Numunede Tek Bileşen 240 ₺/enjeksiyon
GCMSMS02 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(1-9 bileşen)
80 ₺/enjeksiyon
GCMSMS03 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(10-19 bileşen)
70 ₺/enjeksiyon
GCMSMS04 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(20-29 bileşen)
60 ₺/enjeksiyon
GCMSMS05 Kantitatif: Numunedeki İlave Her Bir Bileşen İçin
(30 ve daha fazla sayıda bileşen)
45 ₺/enjeksiyon
GCMSMS06 Kalitatif: Her Bir Numune İçin 220 ₺/enjeksiyon
GCMSMS07 Metot geliştirme** 2000 ₺/gün
* Mevcut sistemimiz pestisit analizleri için uygundur.
**Diğer analizler için numune sayısı en az 30 olunca metot geliştirme uygulanacak olup kimyasallar, kolon, standart ve metot için gerekli parametreler analizi talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. Metot geliştirme için harcanacak süre en fazla 2 iş günü ile sınırlıdır. Metot geliştirme süreci refakatçi olarak katılacak araştırmacının sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için merkezimizle iletişime geçiniz.
 
HIZLANDIRILMIŞ ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU (ASE)*
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
ASE01 ASE ile Ekstraksiyon (20 g numune) 200 ₺/numune
ASE02 ASE ile Ekstraksiyon (ilave her 5-20 g numune)  200 ₺/numune
* Analiz için en az 20 g numune gereklidir.
 
ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
3D01 3 Boyutlu Ürün Üretimi (Polyjet)* 2000 ₺/saat
3D02 3 Boyutlu Ürün Üretimi (FDM)* 1000 ₺/saat
3D03 3 Boyutlu Tarama (Data Tarama/Yüzeylendirme)** 250 ₺/saat
3D04 3 Boyutlu Tarama (CAD+YenidenTasarlama) 2200 ₺/numune
* Yazdırma için STL formatındaki dosya hazır olmalı, dosya [email protected] mail adresine gönderilmelidir. Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
**Numune hacmi asgari 5cmx5cmx5cm azami 55cmx55cmx100cm şartlarını karşılamalıdır.
 
NÜKLEER MANYETİK RESONANS SPEKTROSKOPİSİ (NMR)
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat*/**
NMR01 1H-NMR (Ölçüme hazır gelen numune) 70 ₺/numune
NMR02 13C-NMR (100 tarama) 90 ₺/numune
NMR03 13C-NMR (1 saat) 150 ₺/numune
NMR04 13C-NMR (3 saat) 200 ₺/numune
NMR05 13C-NMR (gece) 250 ₺/numune
NMR06 13C-NMR (coupled) 200 ₺/numune
NMR07 D2O Exchange 100 ₺/numune
NMR08 Full Analiz Paketi (1H-NMR, 13C-NMR, APT, DEPT-90, DEPT-135, COSY, HMBC, HMQC, HSQC 800 ₺/numune
NMR09 APT 140 ₺/numune
NMR10 DEPT-90 140 ₺/numune
NMR11 DEPT-135 140 ₺/numune
NMR12 COSY 140 ₺/numune
NMR13 HMQC 160 ₺/numune
NMR14 HSQC 160 ₺/numune
NMR15 HMBC 160 ₺/numune
NMR16 NOE 300 ₺/numune
NMR17 NOESY 300 ₺/numune
NMR18 ROESY 300 ₺/numune
NMR19 TOCSY 300 ₺/numune
NMR20 19F-NMR 250 ₺/numune
NMR21 31P-NMR 250 ₺/numune
NMR22 17O-NMR 250 ₺/numune
NMR23 15N-NMR 250 ₺/numune
NMR24 11B-NMR 250 ₺/numune
NMR25 29Si-NMR 250 ₺/numune
NMR26 Sıcaklık Deneyleri (0-4 sa.) 500 ₺/numune
NMR27 Çözücü Ücreti***/****: CDCl3 30 ₺/numune
NMR28 Çözücü Ücreti: DMSO-D6, D2O, ACETONE-D6 50 ₺/numune
NMR29 Çözücü Ücreti: MeOH-D4, BENZENE-D6, 200 ₺/numune
NMR29 Çözücü Ücreti: ACN-D3, DCM-D2, PYRİDİNE-D5, TFA-D1, THF-D8, TOLUENE-D8 800 ₺/numune
NMR30 Çözücü Ücreti: DMF-D7 1200 ₺/numune
* Uzman değerlendirme ücreti fiyata dahil değildir. Gerekli olması durumunda ilgili uzmanımızla iletişime geçilmelidir.
** 30 dakikayı aşan deney talepleri için ilgili uzmanımızla iletişime geçilmelidir.
*** Fiyatlandırma CHCl3 içerisinde hazırlanacak numuneler için geçerlidir. Farklı çözücü kullanılması durumunda listede belirtilen çözücü seçilerek fiyata dahil edilmelidir. Madde seçilen çözücüde çözünmediği takdirde, talep edilen yeni çözücü ücreti ayrıca tahsis edilir.
**** Geri talep edilen numuneler için çözücü uzaklaştırma işlemi uygulanmamaktadır. Tarafımıza teslim edilen kap içerisinde çözücüsüyle geri iade edilmektedir. Kargo esnasında oluşabilecek madde kaybından BİTAM sorumlu değildir. 
 
HALL ETKİSİ ÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
HEM01  Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı)* 200 ₺/saat
HEM02  Hall Etkisi (77K)* 250 ₺/saat
*Her bir numune için 30 dakikadan kısa süreli analiz talepleri kabul edilmemektedir. Ücretlendirme numune başı en az 30 dakika olarak tahsis edilir.
 
İNCE FİLM KALINLIK ÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
TFT01 İnce Film Kalınlık Ölçümü (1nm-60 um)* 300 ₺/saat
*Her bir numune için 30 dakikadan kısa süreli analiz talepleri kabul edilmemektedir. Ücretlendirme numune başı en az 30 dakika olarak tahsis edilir.
 
BİYOTEKNOLOJİ CİHAZLARI
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
  BYT 01 Gerçek Zamanlı PCR Cihazı* 60 ₺/saat
BYT 02 Hücre Akış Sitometrisi 60 ₺/numune
BYT 03 Jel Görüntüleme ve Dökümentasyon Sistemi** 60 ₺/saat
BYT 04 Eliza Okuyucu 60 ₺/plaka
BYT 05 Floresans Mikroskobu 60 ₺/saat
*Ücretlendirme tek kullanım için geçerlidir.
**Sadece cihaz kullanımı içindir. Jel hazırlama içermez.

TERMAL KAMERA
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
THC01 Termal Görüntü Çekimi* 400 ₺/günlük
* Kurum dışı taleplerin öncesinde uzmanla iletişime geçiniz.
 
pH METRE
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PHM01 pH Tayini* 30 ₺/numune
* Kurum dışı taleplerin öncesinde uzmanla iletişime geçiniz.

LİYOFİLİZATÖR
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
LYF01 Liyofilizasyon Numune Kurutma* 100 ₺/gün
* Kurum dışı taleplerin öncesinde uzmanla iletişime geçiniz.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK CİHAZI
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
YPC01 Pürüzlülük Ölçümü* 20 ₺/numune
* Kurum dışı taleplerin öncesinde uzmanla iletişime geçiniz.
 
SIVI AZOT ÜRETİM CİHAZI
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
SAC01 Sıvı Azot* 6 ₺/litre
* 60 litre üzerindeki taleplerin öncesinde uzmanla iletişime geçiniz.
 
UZMAN DEĞERLENDİRMESİ (GENEL)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
G001 Uzman Değerlendirmesi* (Genel) 600 ₺/saat
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
 
ÖNEMLİ HUSUSLAR
 
  • Analiz Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
  • Taleplerde aynı analiz kalemine ait tek seferde talep edilen
    • 20 ve üzeri numune ve/veya enjeksiyonda %15
    • 50 ve üzeri numune ve/veya enjeksiyonda %50
işletme indirimi uygulanmaktadır.
  • BİTAM önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.