Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Analiz Ücretleri

Analiz ve Cihaz Kullanım Ücretlerine ait pdf formatındaki dosyaya ulaşmak için tıklayınız...

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİTAM)
2020 YILI ANALİZ ve CİHAZ KULLANIM ÜCRETLERİ
 

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU(AFM) GÖRÜNTÜLEME

Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
AFM01 Temassız Mod(10 μm x 10 μm 256 Piksel) 240 TL/numune
AFM02 Temassız Mod (20 μm x 20 μm 256 Piksel) 400 TL/numune
AFM03 Temaslı Mod(10 μm x 10 μm512 Piksel) 300 TL/numune
AFM04 Nanoindentasyon 800 TL/numune
AFM05 Manyetik Kuvvet Ölçümü (MFM) 500 TL/numune
*Yeni tip kullanılması talep edildiğinde tip bedeli 240 TL analiz ücretine dahil edilir.
 
OPTİK PROFİLOMETRE GÖRÜNTÜLEME
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
OPP01 Üç Boyutlu Yüzey Profili (2 mm x  2 mm) 60 TL/ölçüm
 
 
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKUBU ANALİZİ (SEM)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
SEM 01 SEM Görüntüleme 160 TL/saat
SEM 02 SEM Görüntüleme + EDS Analizi 200 TL/saat
SEM 03 Altın/Paladyum Kaplama 20 TL/numune
 
ALAN EMİSYONLU TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZİ (FE-SEM)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FSM 01 FE-SEM Görüntüleme 260 TL/saat
FSM 02 FE-SEM Görüntüleme + EBSD Analizi 380 TL/saat
FSM 03 FE-SEM Görüntüleme + EDS Analizi 360 TL/saat
FSM 04 Hassas Altın/Paladyum Kaplama 40 TL/numune
FSM 05 Kritik Nokta Kurutma (Biyolojik Numune) 80 TL/numune
FSM 06 STEM Görüntüleme 360 TL/saat
FSM 07 STEM Numune Hazırlama*(Nanopartikül Hazırlama) 40 TL/adet
*Biyolojik numuneler analize hazır halde getirilmelidir.
 
 
KONFOKAL RAMAN ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
RMN01 Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,2 atım) 60 TL/numune
RMN02 Raman Spektrumu (1 lazerle geniş alan tarama,10 atım) 200 TL/numune
RMN03 Derinlik Profili (1 lazer) 320 TL/numune
RMN04 Haritalama (1 lazer) 320 TL/numune
RMN05 Hacim Tarama* 200 TL/saat
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir, sonuçlar belirtilecek 3 farklı dalga boyuna göre görüntülenerek verilmektedir.
 
 
PARTİKÜL BOYUT ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PBA01 Boyut Analizi (Yaş)* 120TL/numune
PBA02 Boyut Analizi (Kuru) 120TL/numune
* Su harici çözücü taleplerinde, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir çözücü talebi ilave fiyatlandırılmaktadır.
 
NANOPARTİKÜL BOYUTANALİZİ VE ZETA POTANSİYELÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
NNP01 Partikül Boyutu Analizi 120 TL/numune
NNP02 Zeta Potansiyel Ölçümü 120 TL/numune
NNP03 İzoelektrik Nokta Belirlenmesi* 360 TL/numune
  * Ölçümler 5 farklı Ph ortamında alınmaktadır, talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir
 
CİVALI POROZİMETRE ANALİZİ (MIP)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
MIP01 Düşük Basınç Ölçümü 240TL/numune
MIP02 Düşük + Yüksek Basınç Ölçümü 300TL/numune
 
TEMAS AÇISI ÖLÇÜMÜ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
CAM01 Yüzeylerde temas açısı ölçümü 60TL/numune
CAM02 Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü* 200 TL/numune
CAM03 Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 100TL/numune
* Talep öncesinde uzman ile irtibata geçilmelidir.
 
HELYUM PİKNOMETRESİ YOĞUNLUK ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PNM01 Yoğunluk Ölçümü 80 TL/numune
 
BET YÜZEY ALANI VE GÖZENEK BOYUTU ANALİZİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
BET01 Tek noktalı BET Analizi 120TL/numune
BET02 Çok noktalı BET Analizi 160TL/numune
BET03 Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu (N2 gaz adsorbsiyonu) 220TL/numune
BET04 Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (CO2 gazadsorbsiyonu) 240TL/numune
* 8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 20 TL ek ücret talep edilecektir. Degas ücreti olarak her numune için saat başına 20 TL fiyat talep edilecektir.
 
SOĞUK PLAZMA (YÜZEY TEMİZLEME / AKTİVASYON)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PLZ01 Soğuk Plazma (O2gazı)** 40TL/numune
* Her bir temizleme süresi en fazla 20 dk ile sınırlıdır.
** Farklı gaz atmosfer taleplerinde uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
PROB İSTASYONU/ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
PRB01 Prob İstasyonu Kullanımı 60 TL/saat
EMP01 Empedans Analizörü 60 TL/saat
LİTOGRAFİ
Üretim Kodu Üretim Tanımı Fiyat
LTG01 Litografi 240 TL/saat
 
TERMAL ANALİZ (TGA – DSC)*
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
TGA01 Termogravimetrik Analiz (TGA) (1 saat) 140 TL/numune
TGA02 TGA (1 – 3 saat) 180 TL/numune
TGA03 TGA (3 – 7 saat) 200 TL/numune
TGA04 TGA (7 – 15 saat) 240TL/numune
DSC01 TGA + Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) (1 saat) 160TL/numune
DSC02 TGA + DSC (1 – 3 saat) 200 TL/numune
DSC03 TGA + DSC (3 – 7 saat) 240 TL/numune
DSC04 TGA + DSC (7 – 15 saat) 280 TL/numune
TGA/DSC05 Uzman Değerlendirmesi** 200 TL/saat
* Termal Analizler 25 0C – 1500 0C arasında yapılabilmektedir.
** Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FT-IR)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FTR01 FT-IR Spektrumu 40 TL/numune
 
MORÖTESİ, GÖRÜNÜR BÖLGE VE YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (UV-VIS-NIR)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
UVN 01 UV-VIS-NIR Spektrumu (Sıvı Numune) 40 TL/numune
UVN 02 UV-VIS-NIR Spektrumu (Katı Numune) 60 TL/numune
UVN 03 Reflektans 60 TL/numune
 
FLORESANS SPEKTROMETRESİ
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
FLR01 Floresans Ölçümü 60TL/numune
 
OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (OES)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
OES01 Metal veAlaşımAnalizi
(Fe, Cu, Zn, Al, Ti, Ni)
80 TL/numune
 
X – IŞINLARI FLORESANS SPEKTOMETRESİ (XRF)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
XRF01 Elemental Analiz 180TL/numune
XRF02 Eritiş Numune Hazırlama 100 TL/numune
XRF03 Mekanik Numune Hazırlama
(Öğütme, preslemevb)
60 TL/numune
 
 
 
İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
ICP01 Genel Tarama 120 TL/numune
ICP02 1-5 Element 160 TL/numune
ICP03 6-10 Element 180TL/numune
ICP04 11-15 Element 200TL/numune
ICP05 16-20 Element 220 TL/numune
ICP06 21-30 Element 260 TL/numune
ICP07 31-40 Element 300 TL/numune
ICP08 Mikrodalga ile Numune Hazırlama* 60 TL/numune
ICP09 Mekanik Numune Hazırlama*
(Kırma, Öğütme vb)
40 TL/numune
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
X – IŞINI DİFRAKTOMETRESİ ANALİZİ (XRD)
Analiz Kodu Analiz Tanımı Fiyat
XRD01 Toz ve Yığın Analizi 140 TL/numune
XRD02 İnce Film Analizi 180 TL/numune
XRD03 Rietveld Analizi 680 TL/numune
XRD04 Tekstür Analizi 760 TL/numune
XRD05 Uzman Değerlendirmesi* 200 TL/saat
* Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
MEKANİK TESTLER
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
MKN01 Vickers-Brinell ve Rockwell Sertlik Testi* 100 TL/numune
MKN02 Kompakt Ters Tip Metalurjik Mikroskop Analizi 60 TL/saat
MKN03 ÇekmeTesti 120 TL/numune
MKN04 Basma Testi 120 TL/numune
MKN05 ÜçNoktaEğmeTesti 120 TL/numune
MKN06 YorulmaTesti (0 – 1 saat) 150 TL/numune
MKN07 YorulmaTesti (1 – 5 saat) 350 TL/numune
MKN08 YorulmaTesti (5 saatüzeri her eksaat) 50 TL/saat
MKN09 Metalografik NumuneHazırlama (HassasKesme, Bakalite Alma, ParlatmaveyaDağlama)** 80 TL/numune
*Ölçümler 10 noktadan alınmaktadır
**Talep edilen her işlem için fiyatlandırma ayrı ayrı yapılacaktır
 
ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE PROTOTİP ÜRETİMİ
Analiz Kodu AnalizTanımı Fiyat
3D01 3 Boyutlu Ürün Üretimi (Polyjet) 3000 TL/saat
3D02 3 Boyutlu ÜrünÜretimi (FDM)* 1200 TL/saat
3D03 3 Boyutlu Tarama (Data Taraması) 780 TL/saat
3D04 3 Boyutlu Tarama (Yüzeylendirme) 240 TL/saat
3D05 3 Boyutlu Tarama (CAD+YenidenTasarlama) 4200TL/saat
* Yazdırma için STL formatındaki dosya hazır olmalı, dosya bitam@erbakan.edu.tr mail adresine gönderilmelidir. Talep edilmeden önce uzman ile iletişime geçilmelidir.
 
 
ÖNEMLİ HUSUSLAR
  • Analiz Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
  • Başvuru yapan kuruma bağlı olarak analiz bedellerine uygulanan indirim oranları aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.
      Necmettin Erbakan Üniversitesi                                                    %50
      KOP Bölgesi Üniversiteleri (UNİKOP)                                           %40
      Devlet Üniversiteleri                                                                       %30
      Vakıf Üniversiteleri                                                                         %25
      Üniversitemizle işbirliği kapsamındaki kurum ve kuruluşlar           %40
       Kamu Kurum ve Kuruluşları                                                          %30
 
  • BİTAM önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

Bilgi İçin: 0(332) 324 34 49