Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

İdari Personel

Muhammet Ali AVCI (Şef)

Mehtap AYDIN (Şef)

Ali Rıza YALÇIN

İsmail ÖZŞAHİN

Mustafa ÇEVİK

Emine ÖZKAN

Ali Osman ALTUN