Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Cihazlar

AKTİF CİHAZLAR
GENEL ANALİZ CİHAZLARI
  Floresans Spektrofotometresi
  Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FT-IR)

  İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
  Morötesi, Görünür Bölge ve Yakın Kızılötesi Spektrometresi (UV-Vis-NIR)
  Optik Emisyon Spektrometresi (OES)
  Termal Analiz (TGA/DSC)

  X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF)

  X-Işınları Difraktometresi (XRD)

GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI
  Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM, EDS, EBSD ve STEM)
  Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

  Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) - BAKIMDA
  Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
  Konfokal Raman Mikroskobu

  Optik Profilometre


YÜZEY ve BOYUT KARAKTERİZASYON CİHAZLARI

  Brunauer - Emmett - Teller (BET) Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı
  Civalı Porozimetre

  Helyum Piknometresi
  Nanopartikül Boyutu / Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı
  Partikül Boyut Analiz Cihazı
  Temas Açısı Ölçüm Cihazı (Optik Tensiyometre)


MEKANİK TEST CİHAZLARI
  Sertlik Ölçümleri - Brinell ve Mikro Sertlik (Vickers), Rockwell
  Yorulma Test Cihazı
  Çekme/Basma Test Cihazı

KROMATOGRAFİ CİHAZLARI
  Gaz Kromatografisi (GC Head Space)
  Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS)
  Gaz Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)
  Sıvı Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) - BAKIMDA
  Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC)


3D TASARIM ve PROTOTİPLEME CİHAZLARI
  3D Tarayıcı ve Yazdırma

BİYOTEKNOLOJİ CİHAZLARI
  Gerçek Zamanlı PCR Cihazı -KURULUM AŞAMASINDA
  Hücre Akış Sitometresi -KURULUM AŞAMASINDA
  Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi -KURULUM AŞAMASINDA


NUMUNE HAZIRLAMA CİHAZLARI
  Hızlandırılmış Çözücü Ekstraksiyonu  (ASE)
  Plazma Temizleme Cihazı
  Mikroldalga Fırın
  Liyofilizatör

 
Detaylı bilgi için katalogumuza buradan ulaşabilirsiniz...