Bilim ve Teknoloji AUM (BİTAM)

Cihazlar

AKTİF CİHAZLAR
GENEL ANALİZ CİHAZLARI
  Floresans Spektrofotometresi
  Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FT-IR)

  İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
  Morötesi, Görünür Bölge ve Yakın Kızılötesi Spektrometresi (UV-Vis-NIR)
 
Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR)
  Optik Emisyon Spektrometresi (OES)
  Termal Analiz (TGA/DSC)

  X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF)
  X-Işınları Difraktometresi (XRD)

GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI

  Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM, EDS, EBSD ve STEM) - EBSD BAKIMDA
  Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
  Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

  Konfokal Raman Mikroskobu

  Optik Profilometre


YÜZEY ve BOYUT KARAKTERİZASYON CİHAZLARI

  Brunauer - Emmett - Teller (BET) Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı
  Civalı Porozimetre - BAKIMDA

  Helyum Piknometresi
  Nanopartikül Boyutu / Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı  - ZETA POTANSİYEL ÖLÇÜMÜ BAKIMDA
  Partikül Boyut Analiz Cihazı
  Temas Açısı Ölçüm Cihazı (Optik Tensiyometre)


MEKANİK TEST CİHAZLARI
 
Çekme/Basma Test Cihazı
 
Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)
 
Sertlik Ölçümleri - Brinell ve Mikro Sertlik (Vickers), Rockwell
  Yorulma Test Cihazı
 

KROMATOGRAFİ CİHAZLARI
  Gaz Kromatografisi (GC Head Space)
  Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS)
  Gaz Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)
  Sıvı Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)
  Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC)


3D TASARIM ve PROTOTİPLEME CİHAZLARI
  3D Tarayıcı ve Yazdırma

BİYOTEKNOLOJİ CİHAZLARI
  Gerçek Zamanlı PCR Cihazı
  Hücre Akış Sitometresi
  Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi
  Eliza
  Floresans Mikroskobu


NUMUNE HAZIRLAMA CİHAZLARI
  Hızlandırılmış Çözücü Ekstraksiyonu  (ASE)
  Plazma Temizleme Cihazı
  Mikroldalga Fırın
  Liyofilizatör

 
Detaylı bilgi için katalogumuza buradan ulaşabilirsiniz...