Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)

Brunauer - Emmett - Teller (BET) Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı

  Quantachrome – Quadrasorb Evo 4

 

Bu cihaz ile Brunauer, Emmett ve Teller (BET) methoduyla 77 K’deki sıvı azot ortamında, azot (N2) gazı adsorpsiyonu tekniğine dayalı olarak yüzey alanı ve gözeneklilik ölçümü yapılmaktadır.

Cihaz, kullanıcılarının AR–GE ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüzey alanı ve gözenek boyutu ölçümlerinde kullanılan 4 bağımsız analiz istasyonuna sahip cihazdır. Adsorbsiyon ve desorbsiyon kapasiteleri sayesinde BET yüzey alanı ve por boyut dağılımına güvenilir ve doğru bir şekilde ulaşılabilir.

Analiz sonuçlarında tek ve çok noktalı BET yüzey alanı, toplam gözenek hacmi, BJH gözenek boyutu dağılımı değerleri ve adsorpsiyon – desorpsiyon eğrileri verilmektedir.

BET cihazı ile seramik, adsorbent, aktif karbon, katalistler, boya ve kaplama ürünleri, implantlar, jeolojik numuneler, elektronik ve kozmetik sektörlerinden gelen örnekler analiz edilebilmektedir.